Реставрация и адаптация на Голямобуковски манастир "Св. Петка"

Иван Георгиев, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна


за проекта


Голямобуковският манастир се намира 34 км югозападно от гр. Средец и на 4 километра от село Голямо Буково . До него се стига по живописен път със прекрасна панорама към хълмовете на Странджа. Манастирът е основан през 12 век. Бил е част от светата гора на Парория. Първоначално е носил името „Св. Тройца“. Спира да функционира по османско време. Възстановяването на манастира започва през 1873г. и приключва през 1887 г. Манастирът спира да функционира малко след 1944 г. и започва да запада. Обявен е за паметник на културата през 1960г. От есента на 1990 г. манастирът отново започва да функционира като християнска обител, но метохът е в руйни. В момента е единственият функциониращ манастир в Странджа.

Обителта представлява комплекс на 9,78 декара от църква, полусрутен двуетажен каменен метох, едноетажна жилищна сграда и две останали бараки от 60-те години. Манастирската църква е трикорабна псевдобазилика. В олтарната й част се намира аязмото “Живоприемний източник”. Старият метох е представлявал двуетажна сграда с масивен каменен зид, с вътрешна дървена конструкция. Има огромни разрушения по фасадите като най-запасени са зидовете в североизточната част на сградата. Компрометирана е дървената конструкция . Югозападната фасада почти липсва. Липсват части от югоизточната и североизточната фасади. Над главния вход е имало по- голям прозорец отново обрамчен в тухли и по-едри камъни както останалите. Покривът е бил четирискатен.

За проектното си решение предлагам запазване на функцията на манастира.Предлагам изгражденето на паркинг за посетители , както и на служебен такъв. До паркинга е посетителската тоалетна и вход. Отляво е стопанската част на манастира.

Направил съм пълна реставрация на стария метох и променям функцията му на сграда посетителски пансион към манастира. Това е възможно поради налично подробно описание на сградата от 1960 от НИПК когато е обявен за паметник. Ще бъдат възстановени отворите на оригиналните им места. Ще бъде възстановена стълбата на главния вход , както и лозницата над нея. Нестабилните каменни зидове ще бъдат преизградени, останалите ще бъдат префугирани. Ще бъде върнат падналият строителен материал. Старият камък ще бъде примесен със новия , за да може новото и старото да се преливат по-плавно. Ще бъде върната стоманената решетка, както и двукатната дървена дограма. Разгънатата застроена площ на сградата е - 491.26 м2 , а общата на първи етаж е 248.81 м2. Предлагам изливане на стоманобетонна плоча със фундаменти за първият етаж, тъй като теренът е нестабилен и има опасност от повторно потъване на зидовете. Плочата ще се свърже посредством стоманобетонен пояс. Върху тази плоча ще стъпва дървената конструкция, чиито оси са съобрезани със фасадите и прозорците. Формата на покрива ще бъде запазена като ще се използват и същите керемиди – турски. Запазвам оригиналното делене на 3 – две редици помещения и коридор, но намалям полето за коридора. На първият етаж са дневните помещения , мокро помещение, и две спални- останалите са на втория етаж. Баните и тоалетните се разположени на северната страна на сградата и на двата етажа. Сградата е достъпна за инвалиди от задния вход. Обособена е стая за инвалид на първия етаж, както и тоалетна. Хижата разполага с 21 легла. 

Автор


Иван Георгиев

Възраст: 27

Университет: Варненски свободен университет

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2016 г.