Реката

Милена Александрова, Иван Дюлгерски, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Пректът „РЕКАТА“ е ландшафтен проект, с който се цели промяна и подобрение на пространстото около “Перловска река“.

Каналът „Перловска река” в гр.София е част от общата система на публичните пространства на столичния град. Неговото протeжение е от транспортно-комуникационен възел „НДК” местност „Триъгълника”, по успоредните направления на бул.”България”, бул.”Евлоги Георгиев”, до пресечната му точка с кръстовището „Орлов мост”.

Избраната територия е дял от централната градска част на Столицата.Условно е разделена на четири подзони:

-Зона „НДК” и транспортно – комуникационен възел при бул.”България”;

-Зона бул.”Евлоги Георгиев” при кръстовище ул.”Граф Игнатиев”;

-Зона кръстовище ул.”Гурко” и бул.”Евлоги Георгиев” при Национален

стадион „Васил Левски”;

-Зона „Орлов мост”.

Тези четири зони са функционално независими една от друга, но обвързани по-между си от естественото водно тeчение – „Перловска река”. Фрагментирането позволява по-задълбоченото и изследване и решение за прилежащите на тези подзони пространства.

 

Цели на проекта

-Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих (зелени и

водни площи; елементи на градския дизайн – кошчета за

боклук, пейки, чешми, фонтани, статуи и др; осветление, паркова мебел др.);

-Изграждане, обновяване и възстановяване на пешеходни и велосипедни

пространства;

-Възстановяване и обновяване на улична мрежа, площадни и вътрешно-

градински пространства.

Решения

С настоящия проект се изследва средата по отношение проблеми и потенциали за развитие, благоустройство, озеленяване и дизайн от градски мащаб.

Намират се решения за облекчаване на транспортния трафик  осигуряване на безпрепятственото и безопасно преминаване на пешеходци и велосипедисти.

Осмисля се пространството на водния канал и се създава достъп до водното течение, както и в определени участъци се предлага характерно архитектурно-функционално преосмисляне на водното течение.

Подобрява се качеството и визуалното състояние на околната среда чрез паркоустрояване, благоустрояване, градско обза

веждане, подчертава се

природното богатство и исторически дух чрез елементи на градския дизайн и

се осигурява пространствена възможност за провеждане на културни и социални

мероприятия.

Съдържание на проекта

В граници за разработване на проекта са разположени обекти и съоръжения, както сладва:

-Изгледни площадки;

-Скейт парк;

-Атракционен въжен парк;

-Зона за улично изкуство-Graffiti zone;

-Обществено-обслужващи дейности на открито;

-Зони за изложби на открито;

-Архитектурно-художествено оформление на бреговата зона на водното

Течение;

-Подходящо градско обзавеждане и градски дизайн;

-Архитектурно-художествено оформление на главните пешеходни

връзки и пресичания;

-Паркинги и станции за велосипеди под наем;

-Архитектурно-художествено оформление на пространството пред

национален Стадион „Васил Левски”.

Автор


Милена Александрова, Иван Дюлгерски

Възраст: 22

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а