Multicultural healing garden

Алекс Десов, UCL: The Bartlett School of Architecture, Лондон


за проекта


“Multicultural healing garden“ е ситуирана в Пекам - район в южен Лондон, известен с голямо етническо, религиозно и културно разнообразие на местното население. Двете най-големи групи общности в Пекам, след британскта, най-общо могат да се обобщят като ислямска и африканска,  предвид специфичните за тях здравни, културно-битови и религиозни традиции, ритуали и вярвания. Именно тази характерност на лондонският квартал провокира проектната разработка като многофункционален комплекс от сгради и открити и закрити градински пространства, организирани в богатата функция на ’Multicultural healing garden’, където общностите съхраняват, експонират и обогатяват своята културна идентичност в хармония с местната социална и архитектурна градска среда.

            Обемно-планировъчното решение на Мултикултурният комплекс е изградено от етносно групирани павилиони и две градини- открита и закрита, е цел създаване на условия за наситена етно-културна  функция,  хармонизираща с многоликия  Пекам. В откритата и покритата градини е търсен необходимият микроклимат за отглеждане на автентични хранителни и лечебни растения, традиционно ползвани от различните етноси.

Централна и обединяваща комплекса структура е сградата на входния павилион, в който чрез специално разработеното за проекта устройство посетителят може сам да засади и и по-късно да отнесе в дома си всяко от 11-те лечебни растения, използвани от етносите при алтернативно лечение на  хронични болести.  Нещо повече – така разработеното устройството ще съхранява статистика за най-често ползваните от хората лечебни и хранителни растения и ще осигури информация по тази важна за обществото тема, която все още не е специално проучвана, въпреки предупрежденията, че до 2050г. почти една трета от лечебните растения ще изчезнат.

В източната част на комплекса са разработени едноетажната сграда на традиционната ислямска кухня, „плуваща“ в плитък воден басейн и открита градина за традиционни подправки и хранителни растения. Тук е и двуетажната сграда за ислямският лечител, практикуващ алтернативни лечебни методи, за които са осигурени  вътрешни пространства и връзки, засилващи духовните преживявания и внушения.

Плиткият воден басейн е своеобразен дифузен таван на ислямската баня, която е решена като субструктура, отворена към покритата градина в северната част на имота, а водата му се излива в канали на същата тази градина. Решен по този начин,  водният басейн има значима организационна роля в цялостната композиция на ислямската част на комплекса, съпоставима със специалното отношение на ислямската религия към силата на водата.

Чрез по-масивни конструкции в съвременният дизайн на ислямската част от комплекса е търсен по-интимен и затворен вътрешен свят,  характерен за исляма.

В западната част на комплекса е разработена триетажната сграда на африканският павилион, решена като отворени платформи от лека дървена конструкция, присъщи за африканският дух. Чрез частично затваряне върху платформата на втори етаж са обособени отделни работни зони и помещения за автентично производство на традиционни африкански лечебни  смеси. Разработена е вертикална визуална връзка между  автентичното производство и посетителите при лечителя.  

Приемната на африканският лечител, заедно с обслужващите я помещения са разположени на третия етаж, поради което  този етаж е затворен в по-голямата си част.

И трите надземни етажа са визуално свързани с вкопана, непокрита музикална зала (театър), която освен сцена за музиканти и танцьори има и своеобразна ритуална арена с огнище за изпълнение на автентични африкански ритуални танци.

Покритата градина на север, африканският павилион на запад, ислямските сгради на изток и входният павилион с откритата градина на юг рамкират центърът на комплекса ’Multicultural healing garden’, в който е ситуиран открит британски  кафе-бар.

Архитектурният проектът има за цел да създаде естествена мултикултурна жизнена среда, която да информира посетителя и да съдейства за изграждане на общозначими социални връзки между хора със съхранена различна културна идентичност. 

Автор


Алекс Десов

Възраст: 21

Университет: UCL: The Bartlett School of Architecture

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 2-а