“КАПКАТА” КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ-ЖИЛИЩНА СТРУКТУРА ЗА КОЛЕКТИВНО ОБИТАВАНЕ В СТУДЕН КЛИМАТ, АСТАНА, КАЗАХСТАН

Мариела Павлова (ВСУ "Любен Каравелов"), Маргарита Гърбева (ВСУ "Любен Каравелов"), Петко Чепишев (Нов Български Университет), ВСУ "Любен Каравелов", Нов Български Университет, София


за проекта


Местоположение: Град Астана е столица на Казахстан от 1997г. Градът е разположен в централен Казахстан, край река Ишим, в много равен, полусух степен регион. Астана е втората най-студена столица в света. Климатът е екстремно-континентален. Силата на вятъра е най-голяма през зимните месеци. Броят на ветровите дни годишно е ок. 280-300.

Ситуация: Теренът за изложението „Астана ЕКСПО-2017” е ситуиран между новия градски център (на разстояние от 4 км.) и летището, в непосредствена близост до университет „Назарбаев”. Проектната ситуация се намира в рамките на пост-експо зоната, предвидена за разширение на функциите за обитаване.

Проектно решение: В разположението на жилищните структури се залага на затворени, заобелени форми, без външни тераси или лоджии, които се „пазят“ една друга от вятъра. Възприема се и стилистиката на формообразуване на частите на ЕКСПО зоната. Сградата е замислена, така че да има максимален южен фронт и минимален северен. На юг и запад се предвижда буферна зеленина, която спомага за предпазване на сградите от вятъра, както и създава звукова бариера между имота и пътните артерии.

Целите на проекта са и да зададе условия за създаване на общност, чрез осигуряване на комфортна жилищна среда, удобства, забавления, грижа и активни публични пространства в средата на обитаване. Това се постига чрез създаване на обществени функции(магазини,услуги и т.н.) в няколко от структурите в северната част на имота и детска занималня в партерния етаж на една от сградите. Когато климата позволява в двора са предвидени зони за отдих и рекреация. Имотът е обвързан и с планираните вело и пешеходни алеи, които са интегрирани в проектираната ситуация. Предвиден е подземен паркинг за обитателите.

В планировъчно отношение се цели създаване на цялостен и качествен микроклимат за живеещите. Жилищните единици са разположени галерийно, около голямо атриумно пространство, което е част от пасивните мерки за създаване на качествена среда в сградата. Освен жилища, във всяка сграда са предвидени отворени към вътрешното пространство градини, които се поддържат чрез събиране на дъждовна вода и повторното й използване. Слънчевата енергия се акумулира в микроклимата на сграда посредством „топлинен комин“, който се „активира“ през оберлихт на покрива. „Топлинния комин“ използва конвекцията на въздуха, нагрят с помощта на слънчева енергия.Горещият въздух се изтласква чрез отдушник в оберлихта, а хладният въздух непрекъснато нахлува в сградата през отвори в партера. Когато това не е необходимо отворите стоят затворени.

Във фасадно отношение южната фасада е изцяло остъклена като са предвидени и хоризонтални засенчващи средства в случаите, в които климата е по-топъл. На североизток и северозапад е предвидена окачена вентилируема фасада, която е част от мерките за енергийна ефективност на сградата. Растерът избран за фасадното оформление интегрира плановата форма, която модулно се променя въз основа на помещенията в сградата. При зелените градини отворите са най-големи.

Автор


Мариела Павлова (ВСУ "Любен Каравелов"), Маргарита Гърбева (ВСУ "Любен Каравелов"), Петко Чепишев (Нов Български Университет)

Университет: ВСУ

Специалност: Архитектура