Проект 82: Модернизация на Централна гара – гр.София

., Нов български университет, София


за проекта


Описание на проекта

Централа гара е най-големия транспортен възел в страната - там се събират почти всички форми на обществен превоз, движещи се в страната: влакове, метро, трамваи, автобуси, лични автомобили, велосипеди и пешеходци. Мястото е изключително комуникативно и е с приемуществото да е начална спирка на множество линии на градския транспорт. Новата визия, която представяме за Централна гара, е изцяло насочена към по- иновативно и модерно решение на обема от сега съществуващия.

Обемна концепция

Идеята за обемно-пространственото решение на сградата е вдъхновена от постоянно усъвършенстващите се форми на аеродинамиката на влаковете в световен мащаб. Именно непрестанно развиващият се обем поддържа динамиката жива. Дизайнът се обособява от контура на част от релсов път, който се трансформира в обем, съчетаващ в себе си очертанието на силуета на влака. Цялата идея е да се създаде движение в обема в симбиоза с общественото предназначение на сградата с функция на гара.

Конструкция

Общото покритие и изграждане на гарата и пероните е решено с идея за лека архитектура. Използсвана е стоманена пространствено-прътова конструкция. Отделно от нея се развиват стоманобетонни ядра и колони със сечение 50/50 см. В зоната над киното конструкцията е метална, тя е разделена от пространствено-прътовата чрез деформационна фуга. Покритието и изграждането на гарата е реализирано посредством системата KALZIP, като послоен монтаж от топлоизолационни материали разположени над профилна ламарина и структурни касети като стенно ограждане. Това позволява лесно изпълнение и монтаж, както и безпроблемно провеждане на инсталациите.Подовата конструкция на кота +/-0,00 е стоманобетонна.

Енергоефективни решения                                                               
Широкоплощния обем на сградата дава възможност за много ефикасно енергийно ефективно решение. Поставянето на фотоволтаични колектори на покрива , позволява използването на енергията за различни нужди на сградата.

Функционално решение
Функционално сградата е проектирана така, че пространството  да бъде разбираемо и достъпно. Усъвършенствано e не само като технология, но и по отношение на възприятие от пасажерите, ефективност и устойчивост. Решението за кино салон е с цел зоната, да се превърне в нов тип преживяване за посетителите. Музеят също спомага за приятно прекарване на времето при по-дълъг престой. Функционално сградата е решена така, че провокира ново чувство в посетителите и дава нова тръпка за пътуването с влак.

Автор


Елена Бозова, Таня Бангова

Университет: Нов Български Университет, София