Ревитализация и ВХОД към Тютюнев Град, Пловдив

Петър Колев, Нов Български Университет, София


за проекта


  ИСТОРИЯ

Улица „Иван Вазов“ е един от основните градоустройствени елементи на Пловдив като е част от историческо развилото се направление север-юг. През 20-те години се появил кварталът на тютюневите складове със специфичната си архитектура, наречен "Тютюнево градче".

СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ

В момента има около тридесетина тютюневи склада, част от тях са обявени за НПК, а другите са в режим на охраняема зона. Това, че голяма част от сградите не са обявени за НПК, позволява на инвеститори и проектанти да ги събарят и строят нови в псевдостойностна ретроархитектура, като заличават идентичността на мястото. Упадъка в сградите генерира цялостен социален и културен упадък в целия квартал. Присъствието на автогарата влияе негативно на средата, нарушава облика на квартала.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ

Заключва се нуждата от едно цялостно концептуално решение за квартала. Проектът предвижда реновиране на сградите по ул. „Д-р Г.М. Димитров” и „Одрин“ - предвидени да станат пешеходни, и промяна на функцията на сградите като Фабрика за изкуства и място за рекреация. Новопредвидените сгради са с обслужващо предназначение към входното пространство.

ФОРМООБРАЗУВАНЕ И КОНЦЕПЦИЯ

1      освобождаване на пространството на автогара Юг и на и на сградите на 3 съседни имота

2      създаване на мрежа от оси, подчинени на двете основни направления в тази част на града: североизток-югозапад и север-юг

3      създаване на повърхнина според мрежата и повдигане от страната на бул. "Христо Ботев"

4      покриване на повърхнината и пробиване на 3 прохода, създавайки нови основни потоци водещи към тютюневия град

5      рамкиране на новосъдаденото пространство по ул. "Одрин" с нов обем

6      навлизане на площадното пространство в новата композиция

Търси се създаване на обществено пространство, което насочва пешеходеца към територията на Тютюневия град и е развито на 3 нива:

– ниво кота + 0, 00, покритото площадно пространство преминава в открит площад с реализиране на ново застрояване с обществено – рекреационни функции, реализирано с контейнери, като изразно средство

- ниво кота -6, 60, с мултифункционална зала, туристически център и експозиционни пространства

- ниво кота + 10, 00 – панорамно ниво на зеления амфитеатър

ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ И ТИПОЛОГИЯ

Покрит/открит площад – обществено пространство за социализация и рекреация водещ към пешеходната зона към Тютюневия град – Фабрика за изкуства, вертикална връзка със сутеренните нива на покрития площад, организирани като подземен паркинг, експозиционни пространства и мултифункционална зала.

КОНСТРУКЦИЯ

Едноетажната наклонена пространствена конструкция е комбинация от метални колони, дървена пространствена покривна конструкция, усилена дървена скара, системата зелен покрив.

ИНТЕРИОР И МАТЕРИАЛИ

Настилките на площада представляват отпечатък на растера на покривната конструкция. Настилките са изпълнени от шлайфан бетон. Материалите от кота + 0, 00, преминават през ниво -1 и -2. Шлайфаният бетон се третира различно в отделните нива. Интериорът е строг, с малко акценти и детайл, решен почти минималистично. Създават се два светлинни кладенеца в сутерена, разбивайки границите между усещането за вътре и вън. По стените им са композирани зелени стени.

АРХИТЕКТУРА

Архитектурата обвързва смислово отделните елементи на комплекса. Търси се пространствена съподчиненост със съседните сгради. Активно действащата пробита пространствена конструкция подчертава входа към тютюневия град.  Откритият площад преминава в зелен наклонен покрив, амфитеатър и панорамна алея на кота + 10, 00.

Автор


Петър Колев

Университет: Нов Български Университет

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване 2016