Спортна зала - НСА

Веселин Методиев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът е разработван по дисциплината „Архитектурни конструкции“ в УАСГ, 3 курс. Зална сграда с предназначениe спортно-тренировъчна база на НСА.

Имотът е ситуиран между ректоратa, столa, общежтията и игрищата на НСА. Това обуславя и високия социален коефициент на мястото и отварянето му като едно естествено място за събиране на студенти и предоставяне на занимания за почивка и спорт.

На ситуацията съществува основа за игрище /плажен волейбол/ и дузина дървета. Игрището и дърветата остават като основа за финалното проектно решение. Дърветата са един често пренабрегван фактор, който разглеждам и използвам като неделима част от общото цяло . Едно от тях  влиза в контура на сградата като своеобразен акцент, докато другите дървета служат като опори, оформящи самия контур на покривната черупка,  която се издига или слиза до земята, показвайки своя „реверанс“ към“домакините“ си.

Самата покривна конструкция е образувана чрез преплитането на елементи от лепена дървесина, създавайки 6-слойна пространствена черупка с хексагонна модулация. За покриване на този дървен грид служи трислойна архитектурна мембрана с изолационен слой от аерогел. Покривната конструктивна система дава възможност за дифузно пропускане на светлина в залата. Със своята технологичност мембраната осигурява и необходимите акустични и вентилационни изисквания към затвореното пространство.

Дървена платформа отвежда  хората на второ ниво, служещо като място за разпускане , срещи, гледане на тренировки, но в същото време приютява и всички необходими за една спортно-тренировъчна зала помещения под себе си. Друг елемент насочва ходовата линия във вертикално отношение. Целенасочено е търсено трудното изкачване към върха, метафорично насочващо към спортния дух и усилията на спортистите за покоряване на трудностите. Предвидена е и асансьорна комуникация за хора с физическа невъзможност. А това, което ги чака горе, е панорамна площадка към красива София. Идея за функционалното осмисляне на различните нива в кулата е музейно пространство на НСА с награди, трофеи и ценни обекти от исторята на университета.

Конструктивни особености:

1. Стоманена контурна тръба, захващаща дървената черупка.

2. Стоманени пилони, обкантващи дървото и поемащи част от тежестта на    покритието.

3.Вертикални конструктивни щрангове като фасаден растериращ елемент.    4.Кула със стоманена конструкция, също предаваща част от усилията на покритието  към земната основа.

5. Стъклена фасада с витла.

6. Пространствен покрив от дървени елементи с проста сглобка от дървен дюбел.

Автор


Веселин Методиев

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а