Спортна сграда, кв. Горубляне, София

Иван Василев, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


 Проектът предлага идейно решение на многофункционална зала-арена, разположена в столичния квартал Горубляне- Ситуацията представлява равнинен терен в контактната зона на два типа територия - жилищна с ниско застрояване и складово-промишлена. Предпоставка за направата на сграда с приоритет спортни дейности е съществуващия на мястото стадион с локално значение. Проектното решение включва и зоната на стадиона, който заедно със залата, прилежащите й и обслужващи площи формира единен спортен комплекс. Към него е предвидена и малка зона за разходки и рекреация, ориентирана на югоизток към съществуващите жилищни територии. Сградата е проектирана с оглед безпрепятственото и правилно провеждане на редица спортни мероприятия, в това число - волейболни, баскетболни и хандбални мачове, различни типове гимнастика и още над 20 вида спортни игри. Залата с капацитет 5000 зрители и ефективна височина достигаща до 18 м позволява и провеждането на концерти, като при използване на пълният капацитет от седящи и стоящи места, броят на зрителите нараства до 9000. Обликът и обемно - пространствената конфигурация на залата са инспирирани от динамиката на протичащите в нея събития, въплътена в леки обтекаеми форми, множество ажурни участъци, повърхнини с двойна кривина и камшично разгръщащи се дъги в ситуационното решение.

Автор


Иван Василев

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 5-а