Eзикова гимназия, София

Наталия Алексова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


Разположена между бул. Ген.Скобелев и улица Партений Нишавски, езиковата гимназия се намира в близост до ново-открития парк Възраждане. Ситуационното решение е съобразено със потока на хората и съществуващите алеи във парка. Има преден представителен двор, заден двор за почивка който е за учениците и ползващите гимназията и спортен двор. Концепцията на сградата е съобразена със съществуващото застрояване, връзката с парка, естественото осветяване за всяко помещение както и възможноста за ползване на тераса от всеки етаж. Височината на сградата към парка е по-ниска, а към жилищните блокове е по-висока.

Третирането на сградата с плът-отвор към парка е хоризонтално, а към съществуващото засторяване е вертикално. По този начин сградата към парка изглежда още по-ниска а към блоковете се подчертава във височина. Отворите на фасадата към парка са по-голями и зеленината от парка прониква във сградата.От друга страна  отворите на фасадата към блоковете са по-малки ,вертикални –в хармония със самия силует на съществуващото застрояване и като комини излизат динамично навън.

Тъй като околните сгради имат фасади със мазилка в гамата на сивия цвят реших езиковата гимназия да има фасада със видим бетон. По този начин ще се слее с цветното решение на средата и ще е в хармония със същесвуващите сгради. Също така зеленината от парка на фона на сивия цвят на видимия бетон се приема повече и въздейства по-релаксиращо. Отворите на сградата са третирани със стъкло което до някакъв  степен рефлектира средата и на този начин сградата към парка отразява зеленината. За да бъде в пълна хармония със средата идейното решение за гимназията е със зелени покриви на които се излиза и са в същото време и тераси. На првия етаж се намират общите помещния за учениците които са решени като отворени пространства. Оттук е и връзката на сградата със задния двор и спортният двор. На следващите етажи учебните помещения са разположени около централно общо пространство където учениците може да общуват и да прекарват слободното си време. Идеята за езиковата гимназия е да се създаде сграда със приятни вътрешни пространства, която се вписва във средата.

Автор


Наталия Алексова

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а