Проект 5: Яхтен комплекс

„Острова“ , гр. ВАРНА, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна


за проекта


Придържайки се към въведените промени от ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН, гр. Варна относно разработваната територия и съобразявайки се със съществуващите пътни възли вътре в нея, е предложено Градоустройствено решение на източната половина  от «Островна индустриална зона»,  гр. Варна.

Концепция – територията се трансформира в съвременна зона с обществено обслужване и високо - категорийни жилищни комплекси.  Там биха могли да намерят място конгресен център, търговски център с открити пространства, бизнес обслужване и сгради за временно обитаване – хотел /високо строителство/.

Силуетът в посока  Запад- Изток показва постигането на приятен поглед и балансирано височинно разнообразие. 

В периферията са предвидени паркови зони с цел осъществяване на добър контакт на човека с морето.

Паркирането е предвидено покрай уличната мрежа и също така е ситуиран буферен паркинг на надземни нива в северната част на територията.

 Предвидена е сухоземна връзка в непосредствена близост до яхтения комплекс -– мостова конструкция водеща до културния център на града, излизаща на бул. „Приморски”, гр. Варна.

 

Яхтеният комплекс е ситуиран в най-източната част на територия «Острова», гр. Варна и се състои от  отделни структури:

 • Яхтено пристанище - 120 места
 • Места за яхти на суша /открити сухи докове/ - 50 места
 • Автомобилен паркинг /включва и места за автомобили с ремарке/  -176 места
 • Изложбен салон за яхти и яхтени принадлежности, яхтен магазин – продажба/наем на яхти - 4022м²
 • Яхт клуб - 5049м²
 • Покрити сухи докове /ремонт на яхти/ - 4154 m²
 • Обучителен център /практически занятия/ – 2112м2
 • Митница и диспечъри – 833м2

 

Вътрешната акватория на комплекса е заобиколена от прилежащите й функции, така че всяка една дейност има поглед към яхтените пристани. Предвидени са покрити сухи докове, които на места намират приложение в парковата среда на комплекса като естакади, водещи до покривната конструкция . Алейната мрежа и озеленените площи са приложени с приоритет. 

Входното пространство по вода е предвидено от изток след направени проучвания за преобладаващи ветрове и течения за конкретната територия и е с ширина от 23м. Предвидена е система за филтрация на водата във вътрешната акватория. Радиусът за маневриране при акустиране е 33м.

 

Представена е Технологична схема /табло 2/, която дава по-голяма яснота за технологията, по която функционира комплекса.

 

Яхт клубът е разположен в централната част на яхтения комплекс.

Той се определя като атракцион на комплекса, тъй като в него се включва рекреационна (обществена), атракционна и обслужващо-административна дейност.

Осигурен е автомобилен достъп до входа на сградата.  Достъпът до другите части на комплекса е отделен, така че да не се смесват функциите и да не се пресичат пътищата към различните групи

Сградата се състои от основно тяло достигащо височина до 6 етажа и допънителна част към него изпълняваща функция на морски музей, свързани по между си на второ ниво с топла връзка.

 

Разпределението на функциите по етажи са представени подробно под формата на функционални схеми на табло 3.

 

Фасадно решение

Фасадното решение е продиктувано от формата на вълна . Порейки корабът вълните, /носът на кораба е морският музей/, водата се разлива по фасадата по овални форми. Стилизирайки тази идея се получава плавно преминаване през етажите, събирайки корпуса нагоре, наподобяващ круизен кораб

Фасадното решение с хоризонталното си членение кореспондира добре със силуета на Морска гара Варна, в изглед към северния бряг.

Големите открити тераси спомагат връзката на човека с морето. Поради установената висока влажност на територията терасите са покрити от горна страна чрез други такива, но процентно прибиращи се навътре.

Главните входни пространства са подчертани с големи козирки,  но същевременно сградата не разваля хомогенната си форма.

Материали

 • ОБЛИЦОВКА СТЕНИ – вентилирана фасадна система със скрито фиксиране

/цвят - DARK SILVER MATT RR4/ - създава хармонична и еднородна повърхност 

 

 • ОБЛИЦОВКА БОРДОВЕ – еталбонд /RAL 9016/ цвят - транспорно бяло  - на челото на борда съществува една снадка, което определя визията на фасадата.

 

 • ОБЛИЦОВКА ВЪНШНИ ТАВАНИ – перфорирана ламарина на собствена конструкция.

 

 

Всички материали са подбрани, така че да бъдат устойчиви на агресивна среда поради високата влажност в района.

 

Kонструкция

 

Безгредова конструкция -  подходяща при по-големи междуосови разстояния.

Основната сграда /Яхт клуб/ е разделена на три конструктивни схеми, като фундирането е решено чрез фундаментна плоча за всяко тяло поотделно. Частите излизащи във водата се фундират с пилоти и се използва водоплътен бетон.

 

*Проектната разработка е предшествана от всички необходими анализи и проучвания, проведени са консултации с инженер-технолог и са приложени актуални принципи за оразмеряване и организиране на акваторията.


Автор


Анна Георгиева Петрова

Месторабота: АРХИТЕКТУРНО БЮРО БРЪНЧЕВ ВАРНА