Проект 3: Морска гара, град Бургас

., УАСГ, София


за проекта


Композицията на сградите на морска гара и конгресния научно-изследователски център са предвидени да бъдат разположени на територията на пристанище Бургас-изток в зоната на старата кейова стена, непосредствено до 2-ро и 3-то корабни места.

Морската гара изпълнява функцията на комуникационно звено, което включва в себе си допълнителни функции като търговски площи, ресторант и прилежащите към тях комуникационни, технически и обслужващи пространства.

Сградата на конгресния и научно-изследователския център се предвижда да  представлява морски център с експозиционни, атракционни, образователни и  административни функции.

Предвидените   петна на застрояване  съгласно  действащия ПУП са решени „на парче“ и нямат връзка помежду си. Затова в проекта е решено да се прецизира , така че в максимална степен да се отговори на изискванията на настоящото задание, при отчитане на даденостите на терена, както и да се постигне „човешкият мащаб“, съобразен с мащаба на корабите и лайнерите, които ще използват гарата. Желанието е ансамбълът от новите сгради да е с по-голяма височина, да има категоричен и запомнящ се знаков силует, който ще се възприема от пространството пред Казиното, от Морската градина, от моста, от Бургаския залив и от района на Пристанище-Изток. Транспортно-комуникационната мрежа е преработена, тъй като в действащия ПУП е дадено решение, което е предизвикано от разположението на сградите. То не е удачно за проектното ми решение, защото липсват пешеходен и визуален подход към морска гара и конгресния научно-изследователски център. Видима е липсата на паркова, рекреационна зона.

 Архитектурна композиция, образ, естетически качества и  обществена значимост, са желаните качества на възприятие, изразени с ключови фрази като: „морски динамизъм”, „ефирност и лекота”, „модернистичен стил”, „хармония”.

Сградата е разделена условно на няколко части:
Цилиндричен обем, в който се намират :
-хеликоперна площадка с прилежаща към нея обслужваща и приемна зона;
-панорамна сладкарница;
-вертикална комуникация между тях;
-технически етаж;
-механизиран паркинг.

Другата част е представена от  конгресния научно-изследователски център, където се намират обслужващи и административни офиси, изложбени зони и конгресни зали.

Другите две части са съответно:

-терминалът на пристигащи пътници ;
-терминалът за заминаващите пътници:
-ресторант, кафе, търговски площи
-във всеки един от терминалите са разположени допълнителни функции и прилежащи технически помещения.

Между посочените обеми е предвидена връзка. Такава връзка е предвидена и към кейовата зона.

Конструктивното решение от стоманобетонова конструкция е съобразено с условията на средата /соленост, влажност, ослънчаване/. Това се проследява в нивата, контактуващи максимално близко до прилежащия терен. Покритието от стоманена конструкция е решено така, че да се премостят големите подпорни разстояния.

Фасадното решение e максимално остъкленo, използвана е структурна фасада и се цели ефирност на обемите под покритието. Динамичният образ е постигнат благодарение на стоманени двойно T греди, с променящо се сечение. Те са подпряни от вретеновидни колони с кръгло сечение, които са хванати със ставни връзки към стоманобетонната конструкция. Използваният цвят е основно белият, защото максимално добре контрастира на морето, небето и заобикалящата ни среда.

Интериорното решение се определя от бялата ефирна конструкция, която контрастира с терминалното оборудване, окачения декоративен дървен таван, който символизира „морския динамизъм“ и прикрива инсталациите. Основната цел е хората да бъдат действащият акцент в интериора и да могат лесно да се ориентират в пространстовото.

Автор


Симеон Симеонов