Проект 4: Бамбукови домове за засегнати от земетресение райони в Непал

3Modular, Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София, Илинойски Технически Институт - Чикаго, УАСГ - София, .


за проекта


Проектът е разработен по задание на конкурса Resilient Homes Challenge, организиран от Build Academy и World Bank Group. Целта е да се проектират лесни за строене и нискобюджетни домове за райони, в които има опасност от природни бедствия. По този начин бързо и лесно могат да се възстановят къщи и селища, които са били разрушени. Непал е държава, в която често има земетресения, причиняващи големи щети. В проекта основен конструктивен материал е бамбукът, с който се оформя триъгълно членение, устойчиво на земетръс. Той е гъвкав, лесен за отглеждане и би се справил с попиване на проливните мусонски дъждове в района. Всички материали са унифицирани и по-голямата част от тях са местни. При тези условия, общият превдиден бюджет за построяването е по-малко от $10,000.

В по-малко от 60 кв.м. в интериора се образуват три зони – дневна, санитарна и зона за почивка. Двата триъгълни обема, изскачащи на дългата фасада, са отворени и по този начин въздухът преминава и се вентилира естествено. Силният наклон на скатовете позволява на обилните мусонски дъждове да се отведат извън сградата и да не се задържат.

За да се възстанови цяло селище не е достатъчно да се насити само с жилищни единици. Именно за това структурите са проектирани на модулен принцип и при събиране на две или повече единици могат да се формират обществени сгради от първа необходимост (болници, храмове, библиотека и др.).

Автор


Кристиан Савов, Благовеста Дименчева и Ива Смилкова