Проект 8: Нов футболен стадион Българска армия

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


Здравейте, аз съм Стефан Александров и това е моята дипломна разработка на тема „Нов футболен стадион Българска армия“. Идеята ми за новия стадион е съоръжение с капацитет от 40 000 души, отговарящо на изискванията на УЕФА за 4-та категория. Стадионът заема централно място в зона 1 от Борисовата градина. Паркът е най- големият в гр. София с площ от малко над 3 кв. Км, разделен на зони. При създаването си, градината се е намирала в покрайнините на града, а сега попада в разширения му център, а самата градина е разширена до ловния парк. Поради обема на новопроектираното спортно съоръжение се прибягва до обединяване на имотите на сегашния стадион и на неизползваемия колудрум. За да бъде максимално приобщен към парковата среда е разработен текущия градоустройствен проект, обхващащ Зона 1 от парк „Борисова градина“. Зоната е отлично обслужена от многоброен и разнообразен градски транспорт- по периферията на парка минават 3 трамвайни линии, 11 автобусни и 6 тролейбусни. С изграждането на 3-ия лъч на Метрополитен София, зоната ще бъде обслужвана и от 4 метростанции, 2 от които относително отдалечени. Този многоброен и разнообразен градски транспорт обезпечава обслужването на големия човекопоток, очакван по време на спортни събития.

            В Зона 1 от парк „Борисова градина“ са разположени и повечето му забележителности. Прави впечатление образуваната централна ос с преобладаваща спортна функция, започваща с националния стадион „Васил Левски“, минаваща през Спортна София, стадион „Българска армия“, спортен комплекс „Колодрум“ и завършва с плувния комплекс „Мария Луиза“. Новото съоръжение е в синхрон с тази ос и дори я обогатява, чрез заложения двоен режим на експлоатация- по време на спортни събития и през останалото време. Прави впечатление по- слабо развита част от Борисовата градина в съседство на бул. „Драган Цанков“- липсват притеглящи елементи и неслучайно тази зона е по- пуста в сравнение с другите. Създаването на ново спортно съоръжение, което да е активно и през седмица цели да повиши посещаемостта на тази част от парка като поеме ролята на нов притеглящ елемент.

Градоустройственото решение е извършено на база конкурсните проекти за „Устройствена концепция за Подробен Устройствен План на парк Борисова градина“, 2015 г. Зона 1А има (представителната зона на парка) статут на паметник на парковот наследство и в нея не се предвиждат промени. Тази зона е и най- привлекателната и най- посещаваната. Намесите с настоящия проект се ограничават в зони 1Б и 1В. Алейната мрежа около новото спортно съоръжение цели да подобри комуникацията между трите зони, като това би допринесло за по- голям приток на хора към по- непосещаваните зони от парка. За обслужването на спортното съоръжение е предвидено подземно паркиране по периферията на стадиона. До този паркинг се стига по алие с усилена настилка. Паркингът разполага с 3 входа/изхода, с 217 паркоместа за служители и ВИП зрители, както и с 2 паркоместа за автобуси за гостуващ и домакински отбор. Паркингът може да бъде използван съгласно двойния режим на експлоатация на съоръжението и когато няма спортни събития и така би облекчил острата нужда от паркоместа в централните части на столицата.

Автор


Стефан В. Александров