Семейство

Лиляна Тодорова, Университет по архитектура, строителство и геодезия, София


за проекта


#Семейство е проект, целящ да създаде добри условия за развитието на деца, лишени от родителски грижи. Ситуацията на сградата се намира в периферията на град Димитровград,  кв. Черноконево.

  Идеята на центровете за настаняване от семеен тип е да се осигури на децата приятна среда за живот, в обстановка близка до семейната. Затова проектът е съставен от четири еднакви в план и различни във височина сгради, които  могат да приютят по-малки и по-големи приемни семейства.

 Ключов елемент, в концепцията, са откритите пространства. Всяка жилищна единица притежава собствено дворче, което има връзка и с общия двор. По този начин се осугурява едновременно интимитет за отделните семейства и в същото време условия за срещи и игри между всички.

  Зеленият покрив, от своя страна,  допринася за качеството на жизнената среда. Той подобрява топлоизолационните качества на покрива, редуцира елетромагнитната радиация и преди всичко- има положителен ефект върху психиката на децата. Зеленините  отворени пространства помагат на децата да развиват познавателни, емоционални и поведенчески връзки с околните и заобикалящата ги среда. Контактът с природата е важен за насърчаване на въображението, творчеството, интелектуалното и социалното развитие.

 Конструкцията от носещи стени е с висока топлинна инерция- това намалява температурните амплитуди в помещенията и създава по-добър комфорт при отглеждането на повече на брой деца.  За подовата конструкция, както и за допълнителните греди и колони се използва дървен материал, който остава видим в интериорните пространства.

 Комплексът има капацитета да приюти общо 13 деца и 3 двойки приемни родители.  Има стаи подходящи за различни възрастови групи и във всеки дом е осигурен достъп за хора в неравностойно положение, без те да бъдат отделени от другите. Идеята е възпитателите да отговарят за по-малко на брой деца, в сравнение със стандартните сиропиталища, за да могат подрастващите да получат необходимото внимание и грижи.

Сградата е ориентирана в посока югоизток,  който осигурява максимален комфорт на помещенията, откъм изложение,а общите пространства са широко осветени и просторни.

 Най-ниската част от сградата помещава административните финкции на комплекса, котелното пространство и склада за градински инструменти.

  При една добра поддръжка и правилна организация, центърът за настаняване #Семейство би създал чудесни условия за растежа и развитието на деца, изоставени от биологичните си родители. Приятната атмосфера, връзката с природата и възможността за свободна игра и забавления са фактори, които биха повлияли положително върху психиката на подрастващите. Целта е сградата да приюти институция, която да се отнася с уважение към децата, без да се чувстват ощетени или пренебрегнати.

Автор


Лиляна Тодорова

Възраст: 21

Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 3-а