Проект 10: ГРАДСКА МИНА ЗА ХРАНА

., УАСГ, София


за проекта


Градоустройствената задача на дипломния проект е с едни по-специфични функции, от често срещаните градоустройствени задачи с жилищна част и обществен център.

Дипломната работа е на база конкурс с име „Градска мина за храна“  намираща се на южната дига в централната част на Лондон.

Градска мина за храна е място, където хората могат да генерират / създават / учат / допринасят за отглеждането на храна за техния град. Това обикновено се намира в сърцето на града, където квалифицирана работна ръка + изобилен транспорт + кратка дистанционна логистика + по-бързи производствени технологии могат да променят начина по който ние си набавяме храната.

Предизвикателство тук е да се доведе фермата до града, където хората могат да видят, да участват, да се отдадете и да се включите в разбирането как всъщност се прави храната, която консумираме. Това е не само план за осъзнаване на хората, но и място, където те могат да се научат да допринасят за хрителния цикъл, консумират отговорно и създават по-устойчива екосистема за разрастващото се растящи градове.

По задание на конкурса се изискват следните задължителни площи за дейности :

Фермерски земи, магазин за зеленчуци, хранителен магазин, кулинарна работилница, цветарски магазин, център за обработваеми храни, основна работилница за преработка на храни, складови площи, сервиз за почистване и подръжка, сметищен двор, депо за камиони, паркинг, обраователен център и жилища.

Разбира се в заданиетото на конкурса има възможност да се добавят допълнителни функции и дейности, което беше неизбежно след проучването и анализ на такава урбанистична структура.

Местоположението на проектата територия се намира на точно съществуващия нов пазар на Ковънт Гардън, който е най-големият пазар за плодове, зеленчуци и цветя на едро в Обединеното кралство. Kонкурса за момента е само с  идейна фаза. В миналото този пазар е бил на много различни места в ядрото на Лондон и има много богата история базираща чак от XVI в.

След проучване на околностите в близост до територията,  стана ясно че има проектен план за изграждане на голяма част от тази територия и наистина една солидна инвестиция, която по план ще се извърши в близкото бъдеще където предимно ще бъдат проектирани предимно жилищни сгради с богато озеленени пешеходни пространства свързващи емблематичната електроцентрала Батърси с Американското посолство, откъдето пък ще бъде проектиран пешеходен мост свързващ южна със северна дъга, водеща до същинския център на града.

Като взех на предвид основните градоустройствени проблеми,принципи, автомобилни и пешеходни връзки,споделени движения и др. в околността, направих кратък анализ който следва:

  *Достъпът до територията има добре изградени автомобилни и вело пътища.

  *По периферията на градската част на Лондон се развива градско земеделие, но в центъра няма такова.

  *В близката околност няма такъв мащабен пазар, който е богат притегателен център.

  *Градският транспорт до територията е достатъчно достъпен, а в проектното решение в областта се предвиждат още две метростанции в близост до електроцентрала Батърси

  *Зелената система в околността е силно равита, богата на достъпни паркове, спортни терени, детски площадки, кино на открито и доста други.

  *Обхвата на територията се намира в центъра на една средноетажна жилищна широкоплощна зона.

  *На базата на проектното решение в околността ,има силноразвита пешеходна структура.

На базата на този анализ стигнах до изводите както следва:

  *Силно развита транспортна комуникация до територията.

  *Нужда от централно градско земеделие, което в момента липсва.

  *Развитие на богата широкоплощна пазарна структура, която ще бъде силен притегателен център в територията.

  *Малка процентност на зелените площи, поради добре структурираната зелена система в близост до обхвата на територията.

  *Ограничаване на жилищата в територията, поради силноразвиващата се жилищна зона в околността. С изключение на специализираните жилища, които предвиждам в проекта.

  *Добре развитият обществен транспорт и пешеходните връзки, водят до все по-голямо стимулиране на главна пешеходна комуникация в територията.

Формообразуването и концептуалното решение на проекта, ги постигнах след анализирането на входните пешеходни пространства, които за мен бяха водещи в проекта. А именно те са:

  *Северното входно пешеходно пространство, която е свързано със северната част на новоизграждащата се проектна жилищна зона свързана и с Електроцентрала Батърси

  *Южното входно пешеходно простраство свързано с парк Ларкхал и другите развитите общетвени пространства в околността.

  *Североизточното входно пешеходно пространство свързано с метростанция Воксхоул и бъдещата метростанция в  по- голяма близост до проектната територия.

Реших да  свържа трите главните пешеходни входни пространства, от където се появиха основните пешеходни връзки, а от там и центъра на урбанистичната структура. Главната идея за проекта беше да не смесвам, а да разделя, колкото се може повече и там където е възможно, автомобилното с пешеходно движение.

Поради това проектирах автомобилното движение само по периферията на територията, а в останалите по централни зони на териотирята пешеходно движение с усилени настилки с възможност за достъп при нужда и с автомобилно превозно средство.

Там където се събраха трите осовни главни пешеходни лъча се образува главният обществен център, от където следва и решението за структуриране на най-много функции точно там.

Другото голямо обществено пространство се образува, поради голямият приток от хора, които ще идват от севернатаизточната част на територията поради метростанциите и силноразвитият градския транспорт.

В центъра на събирана на главните три 8метрови широки пешеходни алеи, реших да проектирам главната обществена сграда,през която пешеходците минават директно, в която се озовавате в един огромен пазар, който запазва духа на територията. Структурата на пазара е цялостна без разделени помещения, не както в традиционните български молове. Цялото вътрешно пространство е отворено и единствено  при  затваряне на обекта се спускат ролетни врати надолу.

Разбира се се създаде ситуация с автомобилния достъп до тази сграда. Или как по точно да се достигне до сградата, която се намира точно в ядрото, без да се смесят пешеходното с автомобилно движение? Решението до което достигнах всъщност реши и други големи проблеми. Ето поради това проектирах 4 автомобилни рампи които водят до ниво сутерен и с които дублирам основните 2 пешеходни лъча свързани със сградата. По този начин реших подземното паркиране на повечето жилищни терасирани сгради без използването нда допълнителни самостоятелни рампи за всека една отделна жилищна сграда.

В обществената сграда има 120 паркоместата, които са под минималните изисквания за такъв вид сграда. В съседство в близост 2 минтути пеша съществува шест етажна паркинг срада, която ще захранва допълнително общественият център. Тя е единствената съществуващата сграда, която запазих в територията.

В източната част на проектната територия се намират основно парници със земеделскки площи. Тези парници ще се отдават под наем за живущите в Лондон, които в почивните дни могат да се разведряват с едни различни занимания. Между всеки два парника има и открити земеделски площи, а точно в центъра на тях съм проектирал и място за отдих с воден кладенец, където щесе събира дъждовната вода и с нея ще се напоява част от обработваемите земи.

В северната част са разположени еднофамилни модулни двуетажни жилищни къщи на ос 8 метра, които всъщност са специализирани, като всяка една от тях е с парник и открити земеделски двор към него в южната част на имота. И тук в центъра на  всяка една зона съм проектирал пространство за отдих с воден кладенец, който ще се използва за събиране и напояване на земедлските земи. Така се съчетават атрактивно пространство с  полезно използваема площ.

По периферията  на тези модулни къщи и парници от южната страна ,където се намира и автомобилният път, съм разположил и наземен паркинг, който захранва тези зони.

В източната част се намират 4 по големи парника с височина до 16м. Там се намират вертикалите земеделски ферми. От тях на югоизток съм разположил  иновативен център за разработване на нови технологии и ексо център където ще бъдат представяни най-новите продукти и машинизация свързани със земеделието.

Точно срещу тях се намират  специфични площи, които са предвидени за изложение към експо центъра и технологичния център , където могат да се наблюдават съвременни роботизирани техники за всички процеси свързани със отглеждането на зеленчуци, без намеса намеса на човешка ръка или с минимални човешки физически действия.

В другите два големи обема са разположени огромни складове с южен паркинг за камиони от където могат да се разпространява продукцията.

В Североизточната част са разположени две обществени сгради точно на северното входно пространство в близост до метространци Воксхол от където ще има силно итензивно движение . Тези два големи обема всъщност са обществен образвателен център където се намират най-различни дейности- лаборатории, кулинарни работилници, изложбени зали , митинг център, класни стаи, стаи за наблядение,лаборатории,семинарии др.

Подобно на тази сграда именно централната обществена сграда ще съдържа същите функции на третия етаж, както и на покрива, който ще е засаден със зеленчуци. На вторият етаж съм разположил ресторанти , кафенета, столови и други. На първото ниво както споменах и по-горе е разположена пазарната структура.

На ниво сутерен са разположени паркоместа, складове, раболници , лаборатории, които са свързани с терена, който прави плавен преход от ниво сутерен до кота нула. Този специфичен терен е моделиран на три различни нива и там са предвидени отново земеделски площи свързани с пешеходни алеи, където всеки посетител свободно може да отиде, да разгледа и да види как същината на процесите. също така има възможност за закупуване лично на тези зеленчуци от земеделската градина и на места ще има везни и продавач консултант, където могат да заплатят.

Терасираните жилищни сгради са шест етажни като всички тераси са разположени в благоприятните посоки за ослънчаване. Дълбочината им е 14 метра , като на всеки два етажа се събира с по два метра навътре. Апартаментите са разположени едностранно, като идеята е всеки един от апартаментите да е с тераса, където ще е възможно отглеждането на плодове и зеленчуци.

Автор


Иван Дюлгерски

Месторабота: ISPDD