Проект 12:ОБНОВЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ БУЛЕВАРДНИ И ВЪТРЕШНИ ПРОСТРАНСТВА НА УАСГ

ПРОЕКТ ПО ПАРКОВА И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА, УАСГ, София


за проекта


ЗОНАТА ЗА РАЗРАБОТКА ОБХВАЩА ТЕРИТОРИЯТА МЕЖДУ БУЛ.“ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”, УЛ.”ДОБРИ ВОЙНИКОВ”, БУЛ.”ДРАГАН ЦАНКОВ” И БУЛ.”ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ”. ПРОЕКТЪТ ЦЕЛИ ДА ПОДОБРИ ПРИЛЕЖАЩИТЕ НА УАСГ И БИОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПЛОЩИ КАТО СЪЗДАДЕ УДОБСТВА ЗА СТУДЕНТИТЕ И УВЕЛИЧИ МЕСТАТА ЗА ОТДИХ.

ОСНОВНА КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТА Е ОТВАРЯНЕ НА ВХОДА ОТКЪМ БИБЛИОТЕКАТА НА УАСГ, ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО ТАМ И ПРЕВРЪЩАНЕТО МУ В ЕДИН УЮТЕН КЪТ ЗА ЧЕТЕНЕ И ОТДИХ, КОЙТО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА СЪВМЕСТНО ОТ ПРИЛЕЖАЩИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ. ПРЕДВИЖДА СЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ТЕАТРАЛНО ПРОСТРАНСТВО НА МЯСТОТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ДНЕС МАЛЪК ПАРКИНГ ЗА АВТОМОБИЛИ. ПОРАДИ НУЖДТА ОТ ТЕЗИ ПАРКОМЕСТА ОБАЧЕ, СЕ ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАЖ В ПОДЗЕМНОТО НИВО НА УНИВЕРСИТЕТА И УДОБЕН АВТОМОБИЛЕН ДОСТЪП КЪМ НЕГО.

ДРУГО ВАЖНО ПРОСТРАНСТВО Е АТРИУМЪТ, ЗАКЛЮЧЕН МЕЖДУ КОРПУСИТЕ „А“ И „Б“ НА УНИВЕРСИТЕТА. ПРЕДЛОЖЕНО Е РЕШЕНИЕ, КОЕТО ДА ОСИГУРИ ОЗЕЛЕНЕНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВХОДНОТО ФОАЙЕ И БИБЛИОТЕКАТА. НОВОСЪЗДАДЕНАТА ВРЪЗКА ЩЕ ОЖИВИ НЕИЗПОЛЗВАЕМИЯ ДОСЕГА ДВОР И ЩЕ ПРЕДОСТАВИ ПО-КРАТЪК И ЛЕСНОДОСТЪПЕН ВХОД КЪМ ЗАДНАТА ЧАСТ НА СГРАДАТА. В ЛАНДШАФТА ЩЕ БЪДЕ ВПИСАНО ЛОГОТО НА УАСГ, КОЕТО ЩЕ СЕ ВЪЗПРИЕМА ОТ ВИСОЧИНА. ТО ЩЕ БЪДЕ ОСМИСЛЕНО И ФУНКЦИОНАЛНО – ПОД ФОРМАТА НА ПЕЙКИ ЗА СЯДАНЕ. ЗА ЧАСТИЧНО ЗАСЕНЧВАНЕ СА ПРОЕКТИРАНИ ПЕРГОЛИ НАД ОСНОВНИТЕ ИЗХОДИ КЪМ ДВОРА, КОИТО СА ПОДЧИНЕНИ НА ГЕОМЕТРИЧНИЯ МУ ХАРАКТЕР.

В ДВОРА ПРИ РЕКТОРАТА И В ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ЗОНА ПРЕД ОСНОВНИЯ ВХОД НА УАСГ СА ЗАПАЗЕНИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОДХОДИ КЪМ СГРАДИТЕ, УВЕЛИЧЕН Е БРОЯТ НА МЕСТАТА ЗА СЯДАНЕ, КАКТО И ВИСОКАТА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ. ЦЕЛЕНАСОЧЕНО Е ЗАПАЗЕНО ЧАСТ ОТ ОБЗАВЕЖДАНЕТО, КОЕТО Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ, И Е ДОПЪЛНЕНО С НОВО В СЪЩАТА СТИЛИСТИКА.

ВАЖНА ЗА ПРОЕКТА Е ВИЗУАЛНАТА ОБВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ПРОСТРАНСТВАТА. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОГЛЕД ОТВИСОКО (ОТ ТЕРАСИТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ НИВА НА УНИВЕРСИТЕТА) Е ПРЕДИМСТВО И ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪЗДУШНАТА ПЕРСПЕКТИВА.

ПРОЕКТЪТ ИЗСЛЕДВА ТЕРИТОРИЯТА ОКОЛО УНИВЕРСИТЕТА. СТРЕМИ СЕ ДА ПОДОБРИ СРЕДАТА КАТО ЗАПАЗИ ЦЕННОСТИТЕ Й И ИЗПОЛЗВА ПОТЕНЦИАЛА Й ЗА ПО-ПЪЛНОЦЕННОТО И ИЗПОЛЗВАНЕ.

Автор


ЗЛАТИМИРА СИМЕОНОВА