Проект 5: Арена ,,България‘‘ – Национален стадион гр. София

., ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, София


за проекта


Спортът е важна част от развитието на всяка общост. Той може да обедини даден народ, да сформира социални връзки, да влияе възпитателно върху подрастващите. С напредването на информационните технологии се улеснява начинът на живот, но в същото време той губи своята физическа активност, което води до здравословни проблеми. Осигуряването на терени и сгради за спортни дейности става все по-наложително.

Избраният терен е в близост до Северния парк на гр.София и основните пътни артерии бул.„Ломско шосе“ и „Околовръстен път“. Теренът позволява развитие на цялостен спортен комплекс със Стадион, Мултифункционална спортна зала, Плувен комплекс, Хотел,  Открити спортни игрища и трeнировъчно игрище с писта, Експо зона и необходимите паркоместа, без да се натоварва автомобилния трафик на гр. София. Предложено е и изграждане на кръгови кръстовища и нова метростанция,по бул.„Ломско шосе “ и автобусни спирки на градския транспорт. Пешеходните достъпи  са от всички страни на стадиона и са зонирани на нива на различни коти за разпределяне на потоците и  безпроблемно пълнене и изпразване на трибуните на стадиона.    Необходимите паркоместа са осигурени съгласно нормативните изисквания на открити и подземни паркинги . Осигурени са също обслужващи и евакуационни пътища.

Трибуните са с капацитет от  60 000 места, като този брой включва в себе си VIP зона и зона за медии и журналисти. На 7 нива са правилно разпределени основните фунционални зони с помещенията обслужващи зрителите,за спортисти- както за гостуващи отбори така и на домакини; за официални лица и  зона за VIP гости, служебна зона и зона за медии, телевизионни студия и коментатори; специални места на трибуните за хора с увреждания. Всяка функционална група е оразмерена съгласно изискванията за обслужвания от нея брой хора. Вертикалните ядра обслужват функционалните зони като диференцирано се използват - за зони със свободен достъп и зони с контрол на достъпа.

 За публиката са предвидени  рекреационни площи, заведения за бързо  хранене и напитки, санитарни възли, магазини за спортни и клубни артикули, изложбени и музейни площи, ресторанти и кафебарове.

Разработени са помещения за спортисти и за служебни лица – модерни съблекални за отборите и санитарно-хигиенни и обслужващи помещения съобразени с нормативите, помещения за медицинско обслужване , допинг контрол и за възстановяване на спортистите,помещения за треньорска, съдийска, методическа и административна дейност,спортни зали за различни видове спорт с необходимите съблекални към тях, необходимите площи и помещения за охрана, за складиране и съхранение на спортни уреди, пособия, съоръжения, инвентар и екипи, а също и технически помещения. Пресата, администрацията, обслужваща стадиона, спортистите и VIP гостите използват входове, достъпни от подземния паркинг.

За трибуните е използвана сглобяема стоманобетонна конструкция, а за козирката, която е с дълбочина покриваща изцяло трибуните – стоманена фермова конструкция. Особено значение в конструктивното решение е и използването на стълбищните ядра от стоманобетон като укрепващ елемент в цялостната конструкция на Стадиона и покритието му. Интерес представляват Х – образните стоманобетонни колони , които поддържат както гредите на трибуните, така и са основната носеща конструкция за покритието и за външния натисков пръстен на козирката. Възможно е изпълнението на тези колони да става на местостроежа и те да бъдат монтирани последователно, което дава възможност за скъсяване сроковете за строителство.

Автор


Георги Желязков