Проект 20: GALATA UPGRADE

., Университет Политекнико ди Милано и Нов Български Университет, София


за проекта


Основната причина за избора на терен и задача, е обявяването на намерение за подновяване на конкурсно задание за изграждането на нов театър в централна градска част Шишхане (Бейоглу) в Истанбул, Турция. Теренът е ситуиран в зона, наситена с богато културно-историческо наследство и се намира в близост до пешеходната зона Таксим-Истиклял, между Галата и Златния рог. От урбанистично значение, Бейоглу играе ролята на  “мост”, който обвързва историческата част на града и динамично развилите се нови градски части. Мястото е стратегическо и е на пресечна точка на пътно-транспортни оси в непосредствена близост до метростанция Шишхане, свързана с директен достъп до подземен паркинг “Шишхане” и надземно, зелено, парково пространство.

Градоустройственото решение обхваща парцела на сградата на Данъчната агенция (на Североизток) и връзките с околните пространства, като общата площ за проектиране e 6.760m².  Районът е гъсто населен с предимно съществуващо жилищно застрояване до 6-7 етажа.

“Галата Ъпгрейд” представя идеен проект с внедрена културно-икономическа стратегия, като част от цялостната програма за обновяване и рехабилитация на район Шишхане. Проектът цели да обедини зададените градоустройствени параметри и архитектурни елементи (нов театър) в цялостен систематичен подход, за да оползотвори и подобри градската среда и живот.  

Фокусът на новото застрояване е градски театър и заобикалящата го среда, която цели да интегрира новата културна сграда в цялостния културно-туристически маршрут на Таксим-Галата-Каракьой арт дистрикт. Зоната на проектиране се характеризира с натоварен автомобилен и пешеходен трафик, и е в непосредствена близост до ключови булеварди и спирки на градския транспорт, което предразполага за активен градски живот.

“Галата Ъпгрейд”, като допълваща част към новия Театър “Галата”, предвижда ново площадно пространство, което служи за открити/закрити пърформанси и ивенти, и играе ролята на общо събирателно пространство. Дава възможност за директна подземна връзка с цялостния терен за обновяване - подземен паркинг “Шишхане”, който следва да обслужва новия театър и надземното му парково пространство, което е изградено като част от цялостна програма за рехабилитация на публичните пространства. Проектът предлага и изграждане на подземен пешеходен достъп “Арт тунел”, който обвързва отделните ключови места – метростанция Шишхане, подземен паркинг Шишхане, Арт парк Бейоглу и откритата амфитеатрална площадна част на новия театър.  Освен подобряването и улесняването на пешеходната циркулация, Арт тунелът предоставя закрити пространства за организацията на културно-образователни мероприятия, уъркшопи, арт инсталации и изложби открити за публичен достъп, като дава възможност да се интегрира към Биеналето на Истанбул.

Обграждащата концентрирана жилищна структура около парцела за проектиране и близките културно-исторически сгради насочват цялостните обемно-пространствени перспективи. “Задушаването” и нуждата от “глътка въздух” намира отговор в разширеното площадно решение и “безплътността” на прилежащата фасада на новия театър. Концептуалното предложение цели да внуши у посетителя “градация на пространствата”, преминавайки от публично-колективното към лично преживяното, каквото е и театралното изкуство.

Функционалното решение се базира на социологическо проучване, което включва наблюдения, фотографии и интервю, проведени на място по методиката на Уилям Х. Уайт (The social life of small urban spaces”,1980) и се ръководи под мотото “От хората за хората”. Проектът цели да закрепи социалния живот на общността, която е обвързана с драматични събития от миналото - терористичен атентат през 1986г. и 2003г. в Синагога Неве Шалом”.

 

 

 


Автор


Джейлан Караулан и Ивета Мигарова