Проект 9: Детска градина “Д-р Мария Монтесори”

., УАСГ, София


за проекта


Детска градина “Д-р Мария Монтесори” е ситуирана в квартал Горна Баня, намиращ се в югозападната част на София. Районът е характерен с ниско етажно застрояване, богато озеленяване и чист въздух. Проектът е вдъхновен от метода на обучение на д-р Мария Монтесори. Нейната философия е изразена както във функционалността и обзавеждането, така и в естетиката на сградата. Неправилната форма на имота е основният мотив при формообразуването на обема. Основна цел бе, максимално голяма част от помещенията да бъдат ориентирани към благоприятното изложение и съответно там да бъдат и площадките за игра на децата. Сградата се състой от три основни обема подчертаващи три основни функции. Те са свързани помежду си с “топла връзка” осигуряваща както достъп между отделните тела, така и връзка с дворното пространство. Детската градина е проектирана за 4 групи деца между 3 и 6 годишна възраст. Всички групи се намират в единия от трите основни обема, разделени са на два етажа с по две групи на етаж. Характерното за метода на Монтесори е, че там няма възрастово деление на децата, затова и сградата е проектирана, така че пространствата в нея да могат да се обединяват и разделят посредством подвижни панели. По този начин се осигурява данимична среда за развитие на подрастващите. Във вторият основен обем от сградата се намира нейната многофункционална зала, която е пряко свързана с общото помещение за игра. Тя може да бъде използвана както за за спорт, така и за танци, театър и всякакви други активности. На първият етаж в третият централен обем от сградата е детската кула в нея се намира детската кухня и кулата за наблюдения. В централният обем също е и зоната за приложни изкуства, зона за конструиране, както и администрацията, а на вторият са позиционирани специализиран кабинет за презентации, изучаване на чужди езици и други и втори специализиран кабинет за лабораторни дейности. На територията на имота са осигурени 5 индивидуални площадки за игра, както и природен кът за отглеждане на земеделски продукти с образователна цел. Външният облик е вдъхновен от планинския силует който е характерен за районна и прилежащи към него гори от иглолистни дървета

 


Автор


Ивелин Михалев