Проект 12: Музикален комплекс в гр. Севиля, Испания

., УАСГ, София


за проекта


Проектът разработва музикален комплекс в Севиля, Испания, който се състои от две зрително демонстрационни зали, външен зрителен аудиториум и допълнителни помещения, обогатяващи функцията на сградата.  Водещи са идеите за функционалното обвързване на залите и тяхното разнообразно ползване, както и обособяването на максимална част от застроената площ като публично пространство, което да създаде по-качествена градска среда за мястото. Покритият градски пасаж, вътрешният двор и покривната градина функционират като външно обществено пространство, носейки различна атмосфера на посетителите.

            Ситуацията е разположена в периферията на стария град на Севиля в една гъсто застроена, органично развила се среда, със сгради с разнообразни функции, предимно жилищни. Пространството е компактно, с размери 53 на 90 метра и в момента изпълнява функцията на паркинг.

При обемно – пространсвеното изграждане , е използвана идеята за  вътрешния двор, като характерен елемент за архитектурата на града, функциониращ като площадно пространство,което може да работи независимо от сградата, и което да съживи мястото и да го върне на хората и общността. Вътрешният двор се изкачва амфитеатрално във височина, като по този начин увеличава външното пространство и осигурява лесна и пряка връзка между улицата и покрива на сградата. Той е превърнат в една покривна градина и осигурява зеленина в една част от Севиля, където тя е в дефицит.  В допълнение, сградата се отдръпва от главната улица и по този начин запазва част от съществуващата зеленина и обособява един градски пасаж, характерен за културата на града, покрит от двойна фасада, която дефинира пространстово и осигурява защита на южната предна фасада от силното слънце.

            Заданието за музикален комплекс включва две зрително демонстрационни зали – една за 400 човека, една за 200 човека и външен зрителен аудиториум за 300 човека. По-голямата зала е развита  със сцена със сценична кутия и сценични джобове, както и амфитеатрален под, а по-малката като зала с равен под и мобилни трибуни и сцена, което ѝ предава многофункционалност, за да може комплексът да се използва при всякакви видове мероприятия и представления. Външният аудиториум е смислено обвързан с малката зала, която има възможност да отваря сцената си към него чрез плъзгащи се врати. По този начин те работят заедно като зала за 500 човека. Амфитеатърът може да се използва и самостоятелно, като негова сцена може да бъде площадното пространство пред него или гърбът на малката зала да се използва за екран за кино прожекции.

Силуетът на сградата се вписва хармонично в заобикалящата го среда и не доминира над околните сгради. Основният използван материал е тухлата, като характерен за града. Фасадите са максимално затворени, заради горещият климат и по-големите прозоречни отвори са насочени към вътрешния двор. Там, където са нужни отвори във външните фасади, стъклата са зад перфорирани тухли, служещи като филтър. Основният пешеходен достъп и фоайетата към двете зали са разположени откъм главната улица. Те се отварят към градския пасаж чрез пивотиращи панели и по този начин пространствата вън/вътре работят заедно.


Автор


Мария Андонова

Месторабота: „Иво Петров - Архитекти“