Проект 14: Ваканционното селище и Къмпинг зона, местност Караагач

., УАСГ, София


за проекта


МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИМОТА
На юг от град Китен, северно от гр. Лозенец, в непосредствена близост до морския бряг, в местността Караагач (между къмпинг "Китен" и къмпинг "Юг").
Парцелът е с площ около 93 дка с изразена денивелация от 26м (измерена от крайбрежната ивица до най-високата точка на терена), на прекрасен североизточен склон със спираща дъха гледка към Черноморието.
На север граничи със защитена зона „Ропотамо“, а на югоизток – със защитена зона „Караагач“, включени в „Натура 2000“.
Идейното решение включва вилно селище и къмпинг зона, в които създадените удобства се съчетават с природните дадености.
Ваканционното селище представлява комплекс от четири типа жилищни единици, разположени в западната половина на парцела, върху площ от 30 дка, които споделят няколко обществени пространства като: зони за отдих и култура, ресторант, детски площадки и басейни, паркинг. Придвижването между тях се осъществява с помощта на електро автомобили по усилена настилка.
Къмпинг зоната е ситуирана в източната половина от поземления имот, с площ около 63 дка. На посочената територия е обособена геометрична структура, включваща места за къмпингуване, обслужващи постройки към тях, обществени пространства, паркинг и зона за спорт и рекреация.
Проекта включва обекти с разнообразни функции, без да се нарушат основно заложените принципи за хармония с природата и условия за пълноценен отдих.
 
СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ
В горната полегата част на парцела са организирани обслужващите зони – паркинги съответно за вилното селище, администрацията и къмпинга. По профила на терена, следвайки естествения наклон към плажната ивица, са обособени жилищните и обществени зони.
Голяма пешеходна алея, водеща началото си от главния вход и слизаща до плажната ивица, разделя условно имота на ваканционно селище и къмпинг зона. По протежението й са разположени, както следва: площадно пространство, административна сграда, малки търговски обекти, амфитеатър и стълбищна площадка към плажа.
Вилното селище и къмпинг зоната споделят ресторант с басейн. Той е разположен в ниската част по профила на терена с просторна гледка към морето. С оглед използването на естествената денивелация на терена, частта от ресторанта, включваща вътрешния салон и обслужващите помещения, е полувкопана. Естественото продължение е просторната веранда, която ненатрапчиво се вписва в целия комплекс. Следвайки цялостната визия, покривът на ресторанта се превръща в градина, която е част от парка в комплекса. За обслужване на ресторанта е предвиден подземен паркинг. Подхода към него е решен с подлез, с цел разграничаване на пешеходната зона и автомобилния трафик.
Из целия комплекс са пръснати детски площадки, като всяка от тях е съобразена и предлага съоръжения за различните възрастови групи.
На територията на ваканционното селище са предвидени и няколко „оазис“ зони, в които са обединен по-малки по размери басейни с открити барове и кафе-сладкарница.
Къмпинг зоната включва 20 бр. места за кемпери - разположени в най-високата по терена и отдалечена южна част на поземления имот; 40 бр. места за каравани - следват релефа на терена, очертавайки “S” образна форма; 70 бр. места за палатки – разположени са в границата на съществуващата дървесна растителност, в най- източната част на поземления имот.
Местата за къмпингуване са разграничени чрез храстовидна растителност, а алеите за придвижване между тях са покрити с усилена настилка.

Автор


ВИКТОРИЯ БИРОВА