Проект 16: Детски комплекс, Лавено Момбело, Италия

., УАСГ, София


за проекта


Лавено Момбело е тих и отдалечен пристанищен град, недалеч от Милано, който е основен пристан на езерото Маджоре. Създаването на нов детски комплекс на най-важното пристанище на езерото Маджоре, означава  подпомагане и естествено туристическо привличане в тази чаровна част на Италия. Съоръжението ще да бъде посещавано от голям брой посетители  и ще даде възможност за отдих и развлечения, които ще бъдат посветени на малките членове на аудиторията.

Проектът цели създаване на разнообразни детски съоръжения на територията на изоставената керамична фабрика `Società Ceramica Italiana`. Извършването на интервенции във фабриката на Лавено означава да се обработват археологиите на една история, която е дълбото вкоренена в паметта и идентичността на района.

„Пътешествие в гора от колони...“

Архитектурната намеса е породена от физическата и емоционална обстановка, осигуряваща топла и приятелска среда за посетителите. Обемнопространствените решения заемат своята архетипна и типична геометрия от историческия контекст, следвайки нивата и идентичностите на фабриката. Всички основни аспекти в проекта са взаимствани от вече съществуващата керамична фабрика. „Гората от колони“ е усещането от наследството на фабриката, което носи потенциал за развитие на мистериозни пространства, в които посетителя да се лута и вдъхновява, и това се превръща с основна концепция на проекта.  Следван е принцип на преескпониране и въвеждане на нови елементи, носещи усещане за гора, а именно фонтаните, съоръженията за игра, инсталацията и наблюдателната кула. Съществуващите колони са основа за развитие на новите поредици от такива, формирани за да рамкират сградите и да маркират ходови линии и входове. Позициите, височините и характера на сградите произлизат от духа и особеностите на съществуващата фаблика. „Новото“ следва „старото“ – паметта на старата керамичната фабрика.

 

Втората част от концепцията на проекта е смисловото обвързване на всички части от комплекса, оповавайки се на „Малкият принц“ и неговото пътуване на планетата Земя.  Старата керамична фабрика се превръща в едно въображаемо пътешествие, което е едновременно забавно и обучително. Както в творбата на Сен-Екзюпери, минавайки през различни точки с послания и преживявания, посетителите изживяват своите емоции и излизат от това приключение по-весели и по-големи. Целта на проекта е да превърне старата забравена фабрика в едно живо и динамично пространство, което разказва история и отключва въображениеото.

 

Сградния фонд на фабриката се състои от административни и обслужващи сгради, считани за културно наследство, производствени сгради и навес над транспортната ЖП линия на фабриката. Проектът предвижда запазване на съществуващото входно пространство, превръщайки го в главен вход на новия детски комплекс. Намира се от северната част на имота и е в пряка връзка с главна пътна артерии на градчето. В непосредствена близост е огранизиран автомобилният достъп посредством рампа, водеща към подземен паркинг.

Завещание от фабриката релси, намират своето бъдеще като основни пешеходни артерии, започващи от двете страни на входното пространство и организирани така, че да обслужват всички звена на територията на детския комплекс.

 Организирани са три основни нови сгради – развлекателен, образователен и детски център, както и множество допълващи съоръжения, активности и залени площи.

Цялостният дизайн следва минималистичен подход за премахване на ненужни елементи и оборудване. Търсено е загадъчното въздействие на гората, която се проявява както вън, така и вътре. Неутралната палитра превръща пространствата в източник на светлина и фон за приключения, а самите деца носят цвета.  Основните материали са бетон, метал и дърво. Студената бяла тъкън, в лицето на колоните, носи загадката и подклажда въображението, а дървото носи топлината и усещането за дом.

Този комплекс предоставя възможност за продължаване на историята на града и предлага просторно пространство, подходящо както за всички жители на Лавено Момбело и техните деца, така и за туристи.


Автор


Симона Хаджиева