Проект 18: GREEN PARK

., УАСГ, София


за проекта


GREEN PARK
Rejuvenation and urban reconnection of Crescenzago metro station area in line with Milano 2030 vision.
Заданието на проекта е част от международния конкурс на ISOVER за Multi Comfort Student Contest 2019 и се класира на първо място сред проектите на национално ниво. Цялото задание на конкурса беше разделено на три подзадачи, като за дипломна работа се работеше само по част А, а имено изграждането на социални жилища в квартал Кресчензаго- Милано. Основните цели бяха да се изгради устойчива и атрактивна архитектура. Да се увеличат социалните активности в квартала и да се създаде комфорт за живущите.
Проектът се състои от 4 идентични сгради като всяка от тях е разделена и свързана чрез отворени зелени тераси, които играят ролята на социална зона за живущите. След направено обстойно проучване установих, че социалните апартаменти са търсени най-вече от млади семейства, студенти и работници. Поради тази причина основна част от проектираните жилища са едностайни студиа и двустайни апартаменти.
Мотото на Милано за визията на града през 2030г. е Think Green , имено затова исках да създам максимално много зеленина. Междублоковите пространства представляват зелени пространства с най- различни зони за активности. Имаме детски площадки, амфитеатри, открит фитнес, зона за рекреация и др. От страна на улиците имаме магазини, зали за аеробика, фитнес и покрит паркинг за велосипеди.
Всички апартаменти са модулни като всеки модул има подмодул. Един с тераса и един без. По този начин е постигната една динамична фасада и естествено слънчево засенчване. Използвайки модулна система и хоризонтална комуникация са постигнати 310 апартамента. На първият етаж са разположени всички апартаменти за хора с ограничена подвижност. Те са повдигнати на ниво 1.20м за да получат дискретност от хора разхождащи се в парковите пространства. Тези апартаменти са напълно достъпни чрез асансьор и рампи. Сградите разполагат с подземен паркинг и складови помещения.
Фасадата е изградена от вентилеруеми керамични тухли и система за топлоизолация на Isover. За да се постигнат тези тънки стени по фасадата е използваната дървена конструкция. Всички прозорци на сградата са от троен стъклопакет. За по добър въздушен комфорт се използват рекуператори. На покрива се разполагат фотоволтаични панели и зеленчукови градини, където живущите да могат да отглеждат собствена продукция и да се социализират. Също така дъждовната вода се събира, пречиства и се използва за поливане на градините. След направени изчисления със специален софтуер е установено, че сградите отговарят напълно на изискванията за устойчива и пасивна сграда, което беше и едно от най-важните задачи на заданието.

Автор


Димитър Христов Христов