Проект 19: Хотел „ Морска звезда”

., УАСГ, София


за проекта


Хотел „ Морска звезда” е разположен в северната част на курортен комплекс „Златни пясъци”, на първа линия до крайбрежната алея.

Първоначално хотелът е построен през 60-те години и е реконструиран през 80- те години, нецелесъобразно с принципите за опазване и реставрация на сгради с историческа архитектурна стойност. След преустройството е напълно нарушена це­лостта и автентичността на сградата и нейните исторически ценности.

Днес към хотела има пристроени два обема, които свързани чрез пространствата на главните и второстепенните фоайета образуват цялостен комплекс, но отделните обеми не хармонират помежду си.

През 2012 г. цялостно е реконструирано хотелското тяло, разположено в южната част на УПИ, а намиращото се в северната част е в лошо състояние и се предвижда неговото събаряне и изграждането на  нова сграда в имота.

В частта от сградата, предвидена за разрушаване се намират апартаменти, студия и хотелски стаи с общо 30 легла.

Настоящият проект предвижда добавянето на 52 стаи 4 мезонета и преустройството на 95 от съществуващите стаи.

 

  • ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ

 

Партер

Основният подход е организиран от съществуващата улица от западна страна. Създадено е своеобразно площадно пространство, от което туристическият поток се разпределя в посока на всеки един от обемите на хотела - основен момент бе разполагането на рецепцията в центъра на общото, равноотдалечена от съществуващите и новопроектираните вертикални комуникации.

Възприет е съвременен подход към проектирането на фоайето, разположено на кота 0.00, като е предложено едно общо "флуидно" пространство, където са обособени самостоятелни кътове в общото на павилионен принцип с различни функции - кафе бар, бар за закуски (обслужвани от малка кухня), рецепция, магазин и лоби бар. 

Стремежът е да се предостави лекота и свобода на възприятията като същевременно се създава възможност за организиране на лично пространство. Посредством този метод се избягва усещането за  дълъг коридор от рецепцията до вертикалната комуникация на южното тяло.

  • Зареждане и служебен вход

От западната страна на пристройката е проектиран подходът за зареждането на основните складове (намиращи се в сутерена). Предвидени са два асансьора и служебна стълба за обслужващия персонал.

  • Конферентни зали

Обособен е отделен вход за конферентните зали, проектирани на кота -4.50,  с цел целогодишното им използване и  не само от гости на хотела. Към тях е осигурен и пряк вход от хотелската част.

 

 

 

  • Ресторант

Основният ресторант е проектиран на кота -0.40 и на полуниво +2.70, а основните складове и подготовки са разположени на ниво сутерен, зареждането се осъществява посредством кухненски асансьор.

 

Хотелски етажи

  • Средно тяло

Коти +6.00 до +18.00 са третирани като хотелски етажи с хотелски стаи, съответстващи на нормативните изисквания за категория 5 звезди. Съществуващите стаи са с малка ос и са преустроени, за да отговарят на изискванията за 5* като от две стаи се проектира една.

На коти +18.00 и  +21.00 се предвижда изграждането на отстъпен, терасовиден етаж, където са разположени луксозни мезонети.

  • Пристроена хотелска част

Коти +6.00 до +18.00 са третирани като хотелски етажи със стаи, съответстващи на нормативните изисквания за категория 5 звезди.

На плоския покрив е проектиран басейн и ресторант с малка кухня, зареждането се осъществява от служебен асансьор - директна връзка с кухнята на сутерена.


Автор


Йоана Красимирова Костадинова