Проект 20:ДЕНТАЛНА КЛИНИКА

., Висше строително училище „Любен Каравелов“, София


за проекта


Денталната клиника е ситуирана в гр. Гоце Делчев. Обект на разработката е интериорно решение на съществуваща дентална клиника.

Концепцията на проекта е да създаде асоциация - "здраве". Постига се жизнена среда, чрез използваните комбинации от цветове и материали. От първостепенно значение за клиниката е материалите да бъдат антибактериални, антистатични и износоустойчиви, а повърхноститие да бъдат гладки и лесни за почистване.

Двойният под е завършен със съморазливна, антибактериална и антистатична настилка, с която  се избягва проблема с фугите и натрупването на замърсявания. Връзката между стенната облицовка и саморазливната подова настилка е осъществена чрез холкер. В настилката са предвидени LED ленти, които зонират местата за чакане и служат за ходова линия до кабинените. Тази насоченост е дублирана и в софита, като линеарна светеща ниша. За облицовка на стените е използван corian, който отговаря на всички хигиенни изисквания за лечебни заведения.

Фоайето е решено със зони за регистрация, информация и зона за чакащи. Проектирана е преградна стена, изпълнена от рамка със струни и окачени на тях пана от скандинавски мъх. В долната част на рамката са предвидени спотове, които да осветяват озеленените пана, като идеята е да изпъкне релефа на мъха. Функцията на ажурната преградна стена е да разделя чакащите пациенти от преминаващите служители. Акцент в интериорното решение на фоайето са стъклените пана с движещи се цветни мехури върху рецепцията. Комбинацията от цветовото решение, скандинавският мъх и иновативното решение с движещи се цветни мехури създават настроение на пациентите. Във фоайето са предвидени  четири самостоятелни гардероба, обслужващи пациентите в четирите кабинета.

Денталните кабинети са четири, два от които са с общо предназначение, един детски кабинет и един хирургичен кабинет. Функционалното им и цветово решение са съобразени спрямо конкретното предназначение. Детският кабинет е проектиран, така че да спечели детското внимание и да създаде настроение. Използвана е специализирана детска стоматологична машина - ROSON C1. Софитът над стоматологиченият стол е проектиран с 3Д стикер, а стените са решени с миещи се тапети.


Автор


МЕЛАНИ КАЧАРОВА