Проект 24: КУЛТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

., Висше строително училище „Любен Каравелов“, София


за проекта


Теренът е разположен в гр.София, между жк.Младост и кв.Горубляне – жк.Експериментален. Намира се в Градски Център на територията с обхват от юг – Околовръстен път, от запад – жк.Младост, от север – бул. Цариградско шосе и от изток – кв. Горубляне. Културно – образователният център е в непосредствена близост до детска градина, училище и паркова среда. Създава пешетодна връзка между двете учебни заведения.

Културеният комплекс е ситуиран в общественият център на жилищна територия. Центърът е предназначен да привлича както децата от намиращите си в непосредствена близост учебни заведения, така и местните жители и тези от другите части на града. Задачата е да се предложи специфично пространствено решение, ориeнтирано към атрактивно възприемане и  въздействие на изкуството като дейност, съчетано с подходяща обстановка, предразполагаща към социални контакти и релаксация в паркова среда. Идеята е обектът да е отворен и достъпен целодневно за различни възрастови групи от населението, и да съчетава в себе си  функционални компоненти, носещи образователен, познавателен и атрактивен характер, насочен към овладяване и вникване в многообразните проявления на изкуството като възпитателен процес.

В културния център са предвиди универсална зала за театрални, музикални спектакли и различни представления; конферентни зали; галерия; кафе; администрация и образователна зона –обхващаща библиотека, кръжочни, изложбени, интерактивни пространства и лятно кино.

Концепцията на проекта е всяка от функциите да се разбие на отделен обем, като за целта са използвани главните и второстепенни пешеходни потоци. Проектирани са шест обема, които си взаимодействат и се вписват мащабно в околното застрояване. Отделните обеми са обединени на подземно ниво с общ подземен паркинг за 88 автомобила. Шестте обема са функционално свързани на второ ниво, чрез топли връзки, което улеснява тяхната достъпност. Галерята, арт работилниците и библиотеката са решени с зелен вътрешен двор, като целта е да продължи парковата среда и в самите сгради.

Конструкцията на сградите е стоманобетонна, като оновните обеми са облечени от окачена фасада, изпълнена от метална конструкция и архитектурен тектил.

Покривите са използваеми и свързани с мотове. Те са озеленени от интензивна и екстензивна зарителност и създават приятна атмосфера за отдих и разходка. Засенчването на покривните градини е осъществено чрез перголи.


Автор


МЕЛАНИ КАЧАРОВА