Проект 27: АКАДЕМИЯ ЗА КЛАСИЧЕСКО И МОДЕРНО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

., УАСГ, София


за проекта


На територията на гр. София съществуват редица училища и гимназии с художествена насоченост и специализация в танцовото изкуство. Танцово обучение в след-гимназиалния етап обаче предлага само „Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство“ в гр. Пловдив. Столицата ни има нужда от специализирана академия за танцово изкуство, в която младите таланти да постъпват за допълнителна квалификация след завършване на средно образование. Това би дало възможност за професионално обучение и развитие, както в професията танцьор, хореограф и треньор, така и в други специалности, свързани пряко с танцовото изкуство – графичен дизайн, обработка и редактиране на музика, видеография, фотография и мултимедийна продукция.

Новата „Академия за класическо и модерно танцово изкуство“ в гр. София трябва да е на лесно достъпно място и функцията на сградата да кореспондира смислово със заобикалящите я сгради. За целта е избран свободен терен до зала „Универсиада“ с достъп от бул. Шипченски проход“. Булевардът е успореден на една от главните артерии в града – бул. „Цариградско шосе“. Това място в центъра на София е удобно и лесно за посещение от всички райони на столицата. Функцията на повечето околни сгради също е с творческа и художествена насоченост, затова сградата на Академията ще допълни смислово ансамбъла. В близост до избрания терен се намират Инструментален факултет към Националната музикална академия, Факултет за приложни изкуства към Национална художествена академия, а недалеч на същата улица се намира и Национално училище за танцово изкуство. Учениците ще имат лесен достъп до новата академия, където ще имат възможността на ползват нейната база и да общуват с преподаватели и завършили артисти.

Строгият изчистен облик на околните сгради и особено модернистичният обем на зала Универсиада, предполага по-обобщено и еднородно третиране на новата сграда. Във функционално отношение театралната зала е разположена в центъра на обема, защото тя представлява сърцето на сградата. Непосредствено до нея се намира и така наречената „черна кутия“ – многофункционална зала, подходяща за експериментални постановки, както и генерални репетиции. Всички обслужващи помещения и администрация са обособени в отделен обем, който се превръща метафорично в гръб или фон на представлението. Видимият бетон в екстериорното решение на този обем му придава тежест и солидност, на фона на които изпъква ажурната фасада, гледаща към булеварда. При нея търсен ефект е създаването на многопластово изображение посредством тръбни елементи, образуващи коноидна обвивка пред стъклената фасада, които действат като театрална завеса. Техният вертикален растер е символ на една подредена емоция, която всъщност е танцът – функция от ритъм и стъпки. През ажурната завеса можем деликатно да наблюдаваме създаването на танца в студиата на втория етаж, но тайната и магията остават в прозиращия плътен обем на театралната зала. При вътрешните пространства основна цел е обособяването на разпознаваеми кътове и създаване на интересни визуални връзки, които също така биха улеснили ориентацията в широкоплощната сграда.

Друга функционална особеност е разделянето и преливането на общодостъпните пространства с тези, предназначени за танцьори, преподаватели и персонал. На кота 0.00 освен до театралната зала посетителите имат достъп до библиотека, кафене и спортен магазин. На следващият етаж се намира зоната за артисти и преподаватели, където помещават студиата за танци, които са с двойна височина. Администрацията се намира на последното ниво.

Конструкцията на сградата е решена със стоманобетонни колони и греди, а премостването залите се осъществява чрез: стоманени ферми за театралната зала и стоманени греди с двойно т сечение за залата - черна кутия.


Автор


Вероника Христова