Проект 28: СПОРТНА ЗАЛА – ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ

., УАСГ, София


за проекта


София е динамична, развиваща се, съвременна европейска столица. Разнообразието от спортни и културни събития отразява пулса на града. За да посрещне тези нужди, столицата разполага с Арена Армеец с капацитет 12 373 седящи места, както и други по-малки зали като Зала Христо Ботев – 1500 места, Зимен дворец на спорта – 4000 места, Зимен стадион Славия – 2100 места. Липсват закрити спортни зали с капацитет в диапазона от 5000-6000 места, които да облекчат графика на Арена Армеец, където се провеждат всички по-големи спортни състезания. При тях има доста второстепенни квалификации и спортни срещи, които биха могли да се проведат в друга зала със среден капацитет. От друга страна съществуващите закрити зали в София са твърде малки за тези събития. София има нужда от спортна зала, която да запълни тази празна ниша, като едновременно с това се превърне в нов притегателен спортен център.

За нейното място е избран парк Възраждане. Мястото е много комуникативно и е в непосредствена близост до метростанция. Парковата среда ще предостави обширно пространство за събиране на зрителите преди и след събитие и ще бъде благоприятна за възприемане на сградата свободно от всички страни. Обликът на спортната зала е вдъхновен от силуета на планината, който е видим от парка, както и от динамичния характер на функцията на сградата. Покритието на залата е във формата на хиперболичен параболоид, който е решен с висяща конструкция от носещи и обтягащи кабели, захванати в стоманобетонен опорен пръстен. Динамиката на външния образ се постига чрез V-образни стоманени колони, изнесени пред стъклената фасада. Основната конструкция на сградата е решена чрез стоманобетонни колони и греди.

Използвани са даденостите на терена при създаване на органичен контакт на сградата с него. Паркингът, достъпен на кота -5.10, е покрит единствено отгоре чрез плочата на кота 0.00, стъпваща на колони. По този начин той е освободен от всички други страни, което благоприятства вентилацията и бързата евакуация на хората от това ниво. Плочата на кота 0.00 е привързана към най-високото ниво на улицата от южната страна и се свързва със сградата само в зоната на входовете. По останалата периферия на залата има пробиви, които правят визуална връзка с долното ниво и предизвикват усещането за левитиране на сградата. От създалото се площадно пространство около сградата са достъпни входовете за зрители. Влизайки в сградата, те попадат в един непрекъснат пръстен зад стъклената фасада, от който на всеки етаж имат визуален контакт с природата навън. Подходите за спортисти, журналисти, зареждане и VIP-посетители са решени от кота -5.10. На това ниво са предвидени фитнес, сауна, тренировъчни зали, спортен магазин, които биха могли да се използват от обикновени посетители, когато няма събития в залата. Това гарантира постоянното функциониране на сградата, като спортен център.

В спортната зала има общо 5924 места, от които 4900 - стационарни и 1024 – на телескопични трибуни. Залата е пригодена за разнообразни спортни събития, в зависимост от които капацитетът може да варира. Сред тях са волейбол, баскетбол, хандбал, художествена и спортна гимнастика, тенис на корт, борба, бокс. Залата може да се използва и за концерти, като тогава капацитетът може да се увеличи до 7184 места.

Автор


Вероника Христова