Проект 34: Жилищна сграда със смесени функции

., УАСГ, София


за проекта


Имотът се намира в гр.София, между бул. „Тодор Александров“ и ул.„Пиротска“ по късата си страна и между ул. „Алдомировска“ и бул. „инж. Иван Иванов“ по дългата. Кварталът , в който се намира теренът се състои, както от стари сгради, с изтичащ срок на експлоатация, така и от нови, които бавно подновяват сградния фонд. За това способства и изграденото в близост западно направление на софийското метро. На запад, в непосредствена близост до имота се намират едноетажни къщи със скатни покриви. Откъм север, присъстват високи панелни сгради. Откъм изток имотът граничи през улицата с р. Владайска. Южната страна граничи с постоянно натоварения бул. „Тодор Александров“. Моят стремеж беше да създада структура с изключително единен характер, способна максимално да се слее с околността. А именно там присъстват павета като настилка при обширна част от граничещите улици, съседни панелни сгради с червени фасадни тухли, както и подпорните стени на р. „Владайска“ като завършек имат каменна облицовка. Затова обвивката на сградата съм решила да бъде от светли фасадни тухли, които да се сливат с покрива, който е покрит от плочи от фиброцимент, с малко по – голям растер и близки по цвят. Сградата разполага с две подземни нива за паркиране, едно обслужващо ниво на приземния етаж, както и две нива с офисни площи, откъм „бул. Тодор Александров“. Освен това жилищната част се състои от различни по височина нива, като навсякъде последните два етажа завършват с мезонети. Специфичното тук е, че мезонетите видимо се обособяват под формата на къщи, тъй като сградата има скатни покриви, а и присъстват паузи между обемите именно на тези последни две нива. Това е продиктувано от съществуващите все още в непосредствена близост стари едноетажни сгради със скатни покриви. Така моят стремеж е да обвържа околността и да преплета нейния характер в този проект. Разработени са варианти за различни по площ жилищни единици, такива с една, две, три спални и мезонети. Апартаментите откъм бул. Тодор Александров са най – големи, тъй като изложението е най – благоприятно. Мезонетите също са различни по площ, едноспални, двуспални и луксозни триспални с обособени простраства за спрот и релакс.

Автор


Иванна Стефанова