Проект 36: Многофункционален жилищен комплекс - CENTRAL TOWERS

гр. Варна, ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна


за проекта


 
Теренът се намира в гр. Варна и граничи с четири улици, една от които е тупикова. На североизток граничи с бул. „Васил Левски“, на ‚югоизток с бул. „Владислав Варненчик“, на югозапад ул. „Академик Никола Обрешков“, на северозапад с ул. Поп Харитон.
Обектът се намира във урбанизирана градска среда, на ключово място между градските пътни артерии – бул. Владислав Варненчик и новостроящият се бул. Васил Левски. По новоодобреният ОУП на град Варна, теренът се намира в зона СМФ, която се характеризира с висок коефициент на интензивност и възможност за строителство на сгради с голям набор от функции. Това предполага бъдещо динамично развитие на зоната и създаването на благоприятни условия за развитие на пазара на недвижими имоти и съответно оскъпяване на имотите в тази зона. Зоната предполага висока възвръщаемост на инвестициите и затова много подходящо би било строителство на УПИ I-1265,1266 на луксозна пунктова жилищна сграда с обществено обслужваща функция на партерен етаж.
Показатели на зона СМФ:
- H - неорганичено
- Плътност на застрояване ≤ 60%
- Кинт - 5
- Озеленяване ≥ 30%
Функционални зони на сградата:
- Жилищна
- Офиси
- Обществено обслужваща
Сградата представлява многофункционален жилищен комплекс, състоящ се от 2 жилищни кули и офиси и обществено обслужване разположени на 3 широкоплощни етажа.
Постигнати показатели:
- Площ на имота – 3156 м2
- ЗП - 1852 м2
- РЗП - 14967 м2
- РЗП с подземно ниво - 18067 м2
- Плътност на застрояване – 58,6%
- Кинт – 4,8
- Озеленяване – 10,2%
Обществено обслужващата част се състои от луксозен ресторант 280 места разположен върху 563 м2 на партерно ниво с прилежаща към него кухня от 275 м2 . Също така на партерно ниво са разположени още кафене и магазин. Входът към ресторанта е откъм североизточната лицева част на сградата. Зареждането на ресторанта се осъществява от обслужваща тупикова улица на югоизток. Обособени са два самостоятелни входа за жилищната част и два за първи и втори етаж.
Паркирането е решено подземно - 91 паркоместа и наземно – 25 паркоместа. Подземният паркинг е достъпен откъм обслужваща улица на югоизток от двупосочна рампа с наклон 15% . Подземният паркинг разполага с четири евакуационни изхода.
На първи и втори етаж са разположени офиси. Те са достъпни от две стълбищни клетки и два асансьора стигащи до подземен паркинг. На първи етаж са разположени 5 офиса. На втори етаж се намира голям „open space“ офис.
Обща площ на офисите 3700 м2 .
Жилищната част е поместена в две жилищни кули. Кула 1 и кула 2. Всяка има отделен вход. Всеки вход има стълбищна клетка с два асансьора тип 2. Всяка стълбищна клетка стига до подземният паркинг. Сградата предлага различни видове апартаменти.
Кула 1 разполага с 14 жилищни етажа и 35 апартамента. Всеки етаж е 490 м2 .
Видове апартаменти:
-тристайни
-четиристайни
-луксозни апартаменти с 4 спални
-мезонети
-президентски апартамент на последен етаж
Кула 2 разполага с 11 жилищни етажа и 20 апартамента разположени на 380 м2 на етаж.
Видове апартаменти
-четиристайни
-мезонети на последните 2 етажа
Кристиян Янъков

Автор


Кристиян Янъков