Проект 39: Лечебно-възстановителен център район Възраждане, гр. София

., УАСГ, София


за проекта


Центърът е разположен в парк Възраждане, район с отлична комуникационна свързаност. Паркът се намира на мястото на вече несъществуващата Баталова воденица - територия, която е изключително подходяща и благоприятна за развитие на лечебно-възстановителна дейност, благодарение на все още наличното водно богатство. В район Възраждане и прилежащите квартали има множество болници, поликлиники и спортни комплекси, чиято дейност би била силно подпомагана от наличието на такъв вид рехабилитационен център.

Основен мотив в концептуалното решение на сградата е водата - елементът на постоянното движение и емоционалното пречистване, който присъства във всички пространства на сградата. Обемно-пространственото решение на центъра е продиктувано от стремежа за максимално запазване на природната среда.

Повърхностният воден елемент служи както за преход, така и за разделител между градската среда и центъра.Външната фасадна обвивка е облицована с камък, по който се стича вода към езерото. Интериорното пространство на приземния етаж има стъклена конструкция, а покривната равнина е отделена чрез тънки колони над сградата. Приземният етаж и първите три подземни нива са ориентирани около атриум с воден елемент, който, отделен чрез метална конструкция и остъкляване, има директна визуална връзка с плувния басейн под него. Сградата разполага с втора фасада, видима от служебните кориоди на етажите, по която се стича вода в посока басейна на последния сутеренен етаж.

Основните материали, използвани както в екстериор, така и в интериор са дърво, камък и стъкло.

Функционалното зониране е разпределено по етажи:

Приземен етаж - приемна функция за посетителите и служителите на лечебно-възстановителния центъри; три свободностоящи обема - приемна част за посетители, за служители и кафе-бар.

Етаж -1 - рехабилитация

Етаж -2 - научно-изследователска дейност

Етаж -3 - администрация

Етаж -4 - спорт и рехабилитация

Етаж -5 - плувен басейн и рехабилитация

Автор


Соня Янкова