Проект 41: Сграда със смесена функция

., Висше строително училище „Любен Каравелов“, София


за проекта


За дипломен проект в идейна фаза се разработва сграда със смесена функция – офиси, търговия, култура, хотелска част за бизнес гости, жилища и подземни гаражи, ситуирана в гр. София, м. „Западно направление“, кв. 175, УПИ IV – 521.

Процентното разпределение по функции е както следва:
- офиси – 42.8% (7676,58 кв.м.)
- култура – 32.2% (5779 кв.м.)
- жилища – 13.7% (2465 кв.м.)
- хотелска част за бизнес гости – 9.1% (1630 кв.м.)
- търговия – 2.2% (397кв.м.)

Границите на терена се определят: от север – ул. „Пиротска“; от изток – ул. „Одрин“; от запад – бул. „инж. Иван Иванов“; от юг – бул. „Тодор Александров“

Паркирането  в сградата се извършва в подземните нива на комплекса, осигуряващо необходимите по норматив паркоместа. Подземните нива са две, с височина 3.50м, която дава възможност за двойно паркиране при възникнала необходимост.
Връзката между сутеренните нива е решена с втора вита рампа, разположена в ядрото на сградата.

Главните входове за сградата са както следва: за офисната част -  от бул. инж. Иван Иванов, за културната част - от ъгъла между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Одрин“, за жилищната част – насочен към вътрешния двор и ул. „Пиротска“. Предвидени са още: един вход за културната част в непосредстена близост до входа на офисната част, преходно пространство с портиер между тях; допълнителен вход за културната част на сградата, насочен към ул. „Пиротска“.

За улавяне на част от пешеходния приток е предвидена открита пешеходна рампа, разположена на партерно ниво (до кота +4.50), която играе функционална, естетическа и атракционна роля.

Функционалното съдържание на обекта е изключително богато – до дванадесети етаж включително той включва кафе-ресторант, рецепции, лоби, магазини, зона за билети, зала за събития с гъвкава планировка, конферентни зали, офиси – затворени и тип “open space”, зони за отдих и хранене, зони за активна почивка, художествени ателиета, зона за дискусии, изложбени зали, зали за скуплтурни експозиции, открити изложбени площи, отворени галерийни площи и много други.
От тринадесети до двадесет и първи етаж проектът включва хотелски стаи, двустайни и тристайни апартаменти, мезонети, ателиета и други. Включени са, но не са изброени, всички нужни технически и нормативно изискуеми помещения и зони.

Дизайнът на сградата има за цел да олекоти възможно най-много целия обем, така че той да се впише отлично в околната среда. Използвана е окачена фасада – сградата е цялостно остъклена с равномерно разположени засенчващи (слънцезащитни) ламели в две направления – вертикално за високата част на сградата и хоризонтално – за по-ниската. Целта е да се създаде растерно членение, което да балансира композицията и да обедини обемите в едно цяло, въпреки функционалното многообразие.

Ограждащата конструкция се изпълнява от топлоизолирана тухлена зидария. Вътрешните преградни стени са от тухлена зидария. Обзижданията се изпълняват от 5 см. газобетон.
Покривите са плоски, озеленени, използваеми с вътрешно отводняване, имащи за цел естетическо въздействие, максимална функционалност и постигане на огромен комфорт на обитателите.
Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонна – с касетирана плоча 50см. и колони.
Проектът има за цел да подобри многократно, освежи и развие тази градска част, запазвайки природните дадености, превръщайки я в предпочитано от жителите на град София място.


Автор


Кристина Батурова