Проект 44: Жилищна сграда, кв. Стрелбище, гр. София

., УАСГ, София


за проекта


Сградата е разположена в привлекателен жилищен район на ъгъла на улица “Дедеагач” и улица “Роженски проход”. Районът се характеризира с добра комуникативност и близост до административния център на града, добре развита инфраструктура, транспортна достъпност и озеленяване. Осигурено е плавно преминаване от тротоарното пространство на улица “Дедеагач” към прилежащите обекти за обществено обслужване на партерния етаж и входовете за жилищата, а от улица “Роженски проход” се осъществява подходът към подземния паркинг. Във вътрешно-кварталното пространство за почивка и рекреация е предвиден озеленен двор.

Сградата разполага с шест жилищни етажа, партер и двуетажен сутерен, като са предвидени два входа към жилищната част. На партера са разположени кафе-бар, два магазина и шоурум за комуникационна и компютърна техника със сервиз. На петте типови жилищни етажа са разположени по шест апартамента, а на последния етаж – четири пентхауса. В двата сутеренни етажа са предвидени  четиридесет и осем паркоместа и технически помещения, като достъпът за автомобили се осъществява посредством два автомобилни подемника. Освен с улица „Дедеагач“, всеки вход има пряка връзка и с вътрешния двор, като са предвидени рампи осигуряващи достъпа на хора с ограничени двигателни функции.

Жилищната сграда е оборудвана с модерни системи за отопление, вентилация и климатизация, даващи възможност за диференцирано регулиране на потреблението за всеки един апартамент или търговски обект. Предвидени са съвременни и ефективни изолационни системи за плоския покрив и стенното ограждане, както и модерна алуминиева дограма. Външните стени са облицовани с фасадна керамика.

Избраното проектно решение, материали, системи и инсталации позволяват постигането на необходимата енергийна ефективност, устойчивост и надеждност на експлоатацията при оптимални разходи за поддръжка и висока степен на комфорт на обитаването

Автор


Христо Христов