Проект 45: Океанариум зона „Острова“, гр. Варна

., Висше строително училище „Любен Каравелов“, София


за проекта


Сградата се намира  в зона „Острова“, гр. Варна. Съдържание й е разпределено в три главни обема („А“, „Б“ и „В“). Трите обема са обединени около общо входно пространство.

-Подземен етаж на кота –4,00– В обем „А“ се намира изложбена зала за пасажни риби от червено море и експозиционни витрини на изчезнали видове и вкаменелости на различни представители на морския свят. Тук се намират и две вертикални комуникации, осъществяващи връзката с кота +0,00. Към този обем е прилепен коридор, от който се наблюдава един от аквариумите в основния обем, чрез стъклена преграда. Той осъществява връзка между входното пространство и подводния тунел. Тук се намират тоалетни, технически и складови помещения, подводен тунел, осъществяващ връзката с обем „Б“ и прилежащите му площи. В тях се помещават прожекционна зала, тоалетни, складови и технически помещения. В обем „Б“ се намира голям воден басейн с макет на кораб, започващ от кота -4,00 и стигащ до кота +12,00. Като допълнително изживяване е направен малък тунел, даващ възможност на посетителите да преминат през басейна и кораба. Две вертикални комуникации осъществяват връзката с кота +0,00.

От входното пространство се влиза в обем „В“, където е разположена кухнята и прилежащите й складови пространства, вертикална комуникация, както и технически помещения, обслужващи водния басейн на тюлените. Този обем има директна връзка с подземния паркинг, от където се осъществява зареждането на кухнята.

-Кота +0,00- В обем „А“ се намира изложбена зала за представители от атлантическия океан и експозиционни витрини. Тук се намират и две вертикални комуникации, осъществяващи връзката с кота +6,00. Към този обем се намира прилепен коридор, който води от фоаето към изхода. Тук се намират тоалетни и прожекционна зала. В обем „Б“  се намира голям воден басейн, както и две вертикални комуникации, осъществяващи връзката с кота +6,00. От този обем има директна връзка с околната паркова среда. До основния обем има два по– малки като в единия има тоалетни, складови и технически помещения, а другият води от главното фоае до прожекционна зала. От входното пространство се влиза в обем „В“, където е разположен кафе– ресторант, тоалетни както и зала за представления с тюлени. До основния обем има спомагателен, където се помещава администрацията, вертикална връзка с кота -4,00, съблекалня, ветеринарен кабинет и помощни помещения за обслужване на тюлените. Има евакуационни изходи.

-Кота +6,00– Обем „А“ съдържа изложбена зала помещаваща представители на различни видове морски растения и корали. От това ниво през емпоре се наблюдава кота +0,00. В обем „Б“ се намира големият воден басейн, както и две вертикални комуникации, осъществяващи връзката с кота +12,00. В обем „В“ се помещава ресторант, който има пряка видимост към залата за представления с тюлени. Обслужването на ресторанта става чрез асансьори, стигащи до кухнята на кота -4,00. Има вертикална връзка с кота +0,00, също така има два малки водни басейна, осигуряващи развлечението на гостите.

-Кота +12,00– В обем „Б“ има два комуникационни вертикални връзки, осигуряващи достъпът до другите нива и част от тавана на аквариума е затворен със стъкло, позволяващи на посетителя да разгледа от близо представителите на морския свят.

 


Автор


Николина Виденова