Проект 48: Арена "Витоша"

., Висше строително училище „Любен Каравелов“, София


за проекта


ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

   Стадионът се намира в югоизточната част на гр. София , в непосредствена близост до парк "Врана" и до едни от основните пътни артерии на града – бул. “Цариградско шосе” и  „Околовръстен път“.

   Според ОУП на гр. София се предвижда изграждане на кръстовище на две нива между бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Патриарх Герман“. По този начин автомобилите, които пристигат от центъра на града и тези, които идват от автомагистрала „Тракия“, имат лесен достъп до спортния комплекс. Предвидено е изграждане на локално платно от към булеварда. Теренът има връзка и със софийския околовръстен път, откъдето се очаква да пристигат автомобилите от южните части и периферията на града.

   Достъпът до подземниото ниво на стадиона се осигурава от четири рампи, като две от тях са за VIP паркинг. Автомобилният достъп за спортистите  и зареждането е  на кота -5,10.

   Паркирането е наземно , в зависимост от обектите, които обслужват:

- общи паркинги

- за медии и предавания на живо

   Има възможност за достъп с метро чрез удължаване на бъдеща перспектива на линия 1. Има възможност и за достъп с градския транспорт. Предвиждат се велоалеи по тангиращите улици.

   Достъпът за зрители се постига с 10 рампи с няклон 5%, заобикалящи стадиона. Рампите свързват нивото на влизане на зрителите в стадиона с нивото на терена. По този начин разликата във височините се преодолява плавно и безпроблемно от големи групи хора. Територията на комплекса е почти изцяло пешеходна.

   Сградата е единен обем с ориентация север – юг, с изместване на централната ос с 15°. Трибуните са разделени на три ранга, с общ капацитет 70 000 души. Трибуните са с извивка за максимално добра видимост от тях.

          Западната част на сградата е заета от VIP блока, медийния център и зоната за спортисти. Всички зони са с отделни входове с цел разделяне на потоците хора. Комуникацията между етажите на стадиона се осъществява от 24 стълбищни клетки и 24 асансьора ( всички са оразмерени на база капацитета на стадиона).

   На кота -5,10 е входът за спортисти, артисти (когато има концерти и представления), технически помещения, кухни, паркинг, служебни помещения, администрация. От това ниво се осъществява достъпът за спешни случаи, както и зареждането на обекта.

АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ

         Идеята за обекта е свързана с парковата среда, в която се намира. Съзнателно е търсен елегантен и изчистен образ. Поради тази причина цветовете са светли, фасадата е лека и пропускаща светлина. Формата е изградена на база височините на трибуните.

КОНСТРУКТИВНО РЕШЕНИЕ

             Покритието е с мембрана от промазан текстил с PVC покритие (SERGE FERRARI). Горната покривна конструкция е от стоманени профили. Те лежат въху стоманени ферми, които са обединени с външен и вътрешен пръстен. Долната покривна конструкция е от стоманени 2Т профили. Долното покритие е също с мембран от промазан текстил. Фасадата е решена с външна окачена стена Knauf, по технология AQUAPANEL с алуминиева облицовка. Цялата конструкция на покрива се държи на кръгли стоманени колони, които работят на опън. Вътрешната част на стадиона е изпълнена от стоманобетонна скелена конструкция с касетирани плочи. За трибуните е  използвана сглобяема стоманобетонна конструкция.


Автор


Хасан Мустафов Хасанов