Проект 49: Център за защита на природата и животните

., Лесотехнически университет, София


за проекта


Въведение

         „Център за защита на природата и животните“ е създаден по швейцарско – български проект през 1997г., както и това е първият лицензиран център за животни на територията на Република България. Официално той бива открит през 2003 г., като основната причина за неговото създаване е публикуването на снимка от „Ройтерс“, на гладуващо кенгуру от вече бившия зоопарк на град Добрич. През настоящата година центърът е единствения, който не регистрира нито един проблем, спрямо условията и хабитатите на животните, след проверка на РИОСВ. Територията, на която е разположен центъра за животни е с големина 16 ха. Той се намира в периферните части на гр. Добрич, като на юг тангира с околовръстния път на града, а на север с улица „Никола Петков“.

Идеен проект

Идейното решение има за цел да подобри съществуващото положение и да доразвие потенциала на „Центъра за защита на природата и животните“. В проекта е предвидено внасянето на нови животински видове в Центъра, като по този начин се допълва видовото разнообразие. Задачите, които цели да изпълни проектното решение е да създаде една природосъобразна среда за животинските представители, която максимално да се доближава да облика на техните естествени хабитати на обитаване. Също така се предвижда запазване на систематичния признак, по който са групирани животните в експозиционната зона.

 


Автор


Петър Пързулов