Проект 51: ЦЕНТЪР ЗА ПРОТИВОРЕЧИВОТО НАСЛЕДСТВО

., УАСГ, София


за проекта


Обект на проекта е северната част на парка на НДК в София, където до 2017 г. се намираше монументът „1300 години България“. Проектът цели да предостави пространство за осъзнаване на противоречивото културно наследство чрез дискусии, проучвания и публична достъпност заради необходимостта от по-голяма обществена загриженост към културното наследство и темата за опазването на архитектурното наследство на България от втората половина на XX-ти век.
Контурът на монумента „1300 години България“ е центърът на противоречието. В него в момента е поставен лъвът от скулптурната композиция на Войнишкия мемориал. Проектът обосновава реализацията на Център за противоречивото наследство там, тъй като мястото е „рана“ в градската тъкан, затворена твърде рано, без обществото да осмисли случилият се дебат.
Авторският проект за сградите и парка на ансамбъла „НДК“ се явява ценна материална среда за недвижимото културно наследство на България от втората половина на XX-ти век - физическо доказателство за периода, предоставя важна информация за политическата история на България и архитектурата от това време.
І.СИТУАЦИЯ
Центърът е разположен предимно под нивото на терена. На надземно ниво е свързан с парка чрез рампи. Осъществява и нова връзка между метростанция „НДК“ и парка. В източната си част има още една връзка с него.
ІІ.ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ
1. ПРОСТРАНСТВО НА ПАМЕТТА
-5.10: Пространство за инсталации – в пряка връзка с метростанция „НДК“ и входа на сградата. В него се осъществяват различни инсталации за противоречиво културно наследство.
-4.20: Покрито пространство с фрагменти от релефите от основата на монумента „1300 години България“, както и стена от стъклени елементи, интерпретираща паметта на Войнишкия мемориал.
2. ЦЕНТЪР ЗА ПРОТИВОРЕЧИВОТО НАСЛЕДСТВО
В Центъра ще бъдат провеждани дискусии, прожекции и други събития. Има кът за четене и детска работилница. В изследователската част ще работи екип от специалисти, които ще бъдат сменяни според проучванията. Той създава печатни издания и филми - достъпни в къта за четене и за закупуване в кафе-книжарницата.
-5.10: Фоайе гардероб; зала за обсъждания и прожекционна (с възможност за обединяване), складове; евакуационен изход; обслужващи помещения.
-4.60: Детска работилница; кът за четене; хранилище; изследователска част; директор; счетоводство; обслужващи помещения.
3. КАФЕ-КНИЖАРНИЦА
-4.20; -4.60; -4.00: Вход за зареждане; салон за посетители; склад подготовки; обслужващи помещения.
ОТКРИТИ И ПОКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
От -4.00 до -2.20: тераси към кафе-книжарницата.
±0.00: Евакуационен изход.
III.АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК
Конструкцията е изпълнена от видим бетон, а преградните стени от дървени плоскости. Предвижда се сградните инсталации да останат видими по стените и таваните. В помещенията с повишени акустични изисквания се предвиждат окачени елементи от дърво.
ІV.КОНСТРУКЦИЯ
Конструкцията на сградата под нивото на терена е стоманобетонна. Конструкцията на покритието над публичното пространство е стоманена, за защита от дъжд и сняг са предвидени покрития от напрегнати тензилни винилови тенти.
В публичното пространство се предвижда почистване и експониране на релефите от паметника „1300 години България“, както и изпълнение на стена от стъклени елементи на мястото на контура на източната стена от войнишкия мемориал – и двете с художествено осветление. Покритието също е осветено.
IV.ЗАСТРОЕНИ ПЛОЩИ
ЗП ±0.00: 1116 кв.м
ЗП -4.00; -4.20; -4.60; -5.10: 4762 кв.м
Общо РЗП:5878 кв.м

Автор


Георги Ангелов Мърхов