Проект 55: Научноиследователски център на прототипни роботи - гр. Русе

., ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна


за проекта


Имот

Парцелът е ситуиран в жилищен квартал Възраждане в град Русе в непосредствена близост до Русенски Университе “Ангел Кънев”. В момента в околността почти няма силен човекопоток, с изключение на живущите в района. Имотът в сегашно време е старо военно поделение, на което му предстои премахване и за това прецених че мястото е удачно за подобна разработка.
По ОУП на гр. Русе зоната е предимно производствена зона тип Пс (високо технологична производствена), позволяваща да се застрояват предприятия с технологично предназначение и комплекс с нужните административни, научни, учебни и рекреационни обекти.  

Градоустройство

 Градоустройственото решение е съобразено с околната застроена среда.
 В производствата няма вредни отделяния. Функционално е свързана с Русенски университет поради засиленото обучение на роботика и роботизация и автоматизация  в университета. Изключително подходящо място за продължаване на университетският парк свързвайки го с един отделен обучителен корпус в тази насока на обучени и с околна паркова среда. Основно решение Според проучванията роботиката и роботизирането е много широко понятие и за това обхващам само три основни видове роботика: -летателни дронове и роботи, медицински роботи и домакински заместващи роботи. за всяко от тях са предвидени необходимите помещения за изследвания, програмиране, научна дейност и обучение, експозиции, производство и други. Проектното решение се свежда до една основна сграда, три производствени сгради, един обучителен център към университета и широка паркова зона.

 

Сграда 1 -

Основна сграда -

Научноизследователски център за изследване на роботиката. Сградата е проектирана с във височина като е разделена на няколко основни части. •Паркиране и зареждане - подземно

•Търговска част в първите 3 етажа

•Научноизследователска част •Конференции и презентации

•и Панорама.

•Подземно ниво- зареждане с обособени места и асансьори; 55 паркоместа от които 5 за инвалиди; достъп от два входа •Партер - тематични търговски обекти с вътрешна експозизионна площ, офиси за охрана и адм.

•Първи етаж - тематичен магазин за битови роботи, музей на роботиката и технологиите с 40 места за еспониране разделена на четири основни вида или периаода.

•Втори етаж - Търговска площ; Гейминг кафе-бар с тераса; ресторант със зала 520кв. м за клиенти, голяма добре организирана кухня-зареждане-приготвяне-сервиране-отпадъци.

 •от 3ти етаж до 16 етаж е типовият етаж, който е формиран примерно, тъй като това са офиси с отворени пространства и могат да бъдат преорганизирани спряно ниждите на отделните отдели (програмисти, учени, изследователи и др.) на всеки един от етажите има зона за почивка и кафе.

Всички офис пространства са необходими  поради нуждите за иследване и изучване преди производството. На всеки един от етажите са разположени различни звена свързани с бъдещото производство: дизайн, изследване на битови нуржди, зона стажанти и обучения за новопостъпили, офис за симулации, отдел програмиране  и отдел технология. Като естествено това голямо звено има нужда от отделна административна част и за това са предвидени отделни етажи за офис нужди.

•17ти етаж- тук са разположени всички обучителни и конферентни зали с цел обучение и презентация на новости в обхвата на  на работещия персонал.

от 3ти до 17ти етаж вкл. достъпът е ограничен само за служители в опредлените области. На вратите на всеки етаж са предвидени достъп с чипови карти. Групите от асансьорите са организирани да обслужват различните функции по етажите, като повечето от тях обслужват само определени етажи. Всички асансьори са високоскоростни за да могат да осигурят нормален и оптимален достъп на служителите в пиковите частове, (при започване на работа и напускане на работното място).

 на 18ти етаж е разположен панорамен кафе бар с открита част. Към това ниво имат достъп всички от всички етажи- от партено ниво до етажа са проектирани 2 големи асансьора които обслужват: от сутерен до втори етаж и директно до 18ти етаж като няма достъп до изледователският център. Другите асаньори са изцяло за изследователският център като са разпредлени отново на отделни групи и се отварят и затварят само с карти за достъп.

Забележки!!! • Стълбищните клетки които нямат излаз към естествена светлина, им бива доставена такава чрез фото оптични кабели, които пренасят естествена всетлина почти без никакви загуби.

•Конструкцията на основната сграда е рамкова, като са предвидени бетони и арматурни пръти от висок клас.

• При пожар: всички асансьори се затварят слизат до партерно ниво и се отварят там. евакуяция на инвалиди: охраната на етажа има специална карта която отключва определен асансьор и повежда инвалида по асансьора който е предвиден с негорими повърхности издражливи на горене до 60 мин.

Сграда 2 -

Сграда за обучения и Уоркшоп сградата е позиционирана с най-близката част до университета и е свързана чрез задния университетски парк. Има Проектиран подземен паркинг обособен за паркиране и зараждане на кафе-баровете по етажите. Партер: входно антре с информация; лекционни зали, Първо ниво: лекционни зали; складови помещения; адм. помещения и работа със студенти; кафе бар Второ ниво: Зали за презентации и Уоркшоп: складови помещения, административна част с офиси и кафе-бар на етажа.

Забележки!!! • Стълбищните клетки които нямат излаз към естествена светлина, им бива доставена такава чрез фото оптични кабели, които пренасят естествена всетлина почти без никакви загуби.

•Конструкцията на основната сграда е рамкова, като са предвидени бетони и арматурни пръти от висок клас.

• При пожар: всички асансьори се затварят слизат до партерно ниво и се отварят там. евакуяция на инвалиди: охраната на етажа има специална карта която отключва определен асансьор и повежда инвалида по асансьора който е предвиден с негорими повърхности издражливи на горене до 60 мин.

3. Производствена част - производствената част се предвижда да произвежда

само битови роботи и в части прототипни и летателни роботи.

за Производствената част на разработката са предвидени три идентични тела които са снабдени със всичко нужно за кчествено производство.

Административна част - тази зона е достъпна за определени посетители, като бъдещи търговци или акционери,мениджъри на фирми, които държат да проверят качеството на продукта преди да се стигне до сделка.

Част от административните служители имат директен достъп до произвоството, като то е предвидено за качество и контрол на служителите в отдел производство.

Служителите за зона производство имат отделен контролиран вход и паркинг. Като и за всяко производствено тяло са предвидени отделните входове мъже/жени, с отделни СХЗ-та.

Произведеният продукт може да бъде изнасян с Камиони и ТИР-ове чрез товаро/разтоварните рампи или както е предложено на ситуационното решение чрез ЖП линия, като рпедварително се премести готовият продукт чрез мотокари в ЖП хале предвидено за товаро/ разстоварна дейност.

Максимален капацитет на работна ръка и на 3-те тела общо е 380 души на 2 смени, като тук достъпът е строго забранен за външни лица.

Автор


Денис Наумов