Проект 60: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – МИЛАНО

., УАСГ, София


за проекта


I.Основни положения

Проектът е разработен спазвайки следните изискванията на международния конкурс „Мулти-Комфортна къща“:

  1. Максимална височина – 5 етажа
  2. Партер с обществено обслужване
  3. Предвиждане на 300 жилищни единици

 

II.Местоположение

Територията се намира североизточно от историческия център на Милано. Ситуацията е разположена в непосредствена близост парк „Ламбро“, както и до една от метро линиите в града.

III.Концепция

  • КАКВО липсва в квартала?

Заради преминаващата ЖП линия жилищните сгради разположени на югоизток от нея са лишени от лесен достъп до обществено обслужване, тъй като повечето такива обекти са разположени от другата страна на железницата.

  • КАКВА да бъде новопроектираната сграда?

Новопроектираната сграда трябва да предложи на обитателите на квартала липсващото обществено обслужване, да осъществи пространствена връзка между метростанцията и парка в непосредствена близост, както и да ограничи шумовото замърсяване.

  • КАК да отговорим на нуждите на квартала?

            Новопостроената сграда трябва да предложи разнообразни жилищни единици -   еднопространствени, подходящи за студенти и сезонни работници, апартаменти за млади семейства с едно или без деца, апартаменти за семейства с две и повече деца, апартаменти за хора в пенсионна възраст. Освен това чрез сградата трябва да се създадат разнородни обществени пространства, които да позволяват свободно преминаване на пешеходните потоци.

IV.Функционална организация и предназначение на обекта

А. Обществено обслужване

Партерното ниво разполага с 2 500 кв.м търговски и обслужващи обекти съобразени с нуждите на обитателите, както и няколко детски площадки, кафене и места за отдих. Изграден е подземен паркинг за 320 автомобила, който се обслужва от 4 разсредоточени рампи.

Б. Жилищна част

            Жилищата са разположени на 4 нива над партера. Общият брой на постигнатите жилищни единици е 292. При процеса на проектиране са съобразени различните нужди на всяка от горепосочените целеви групи. Търсено е икономично решение, което обаче да отговаря на нуждите на съвременния човек.

В. Покривно пространство

            Покривното пространство е изцяло усвоено. Част от него е заето от соларни панели, които да произвеждат електричество, за оптимизиране разходите на домакинствата. Към всеки вход е предвидена и градина на покрива, където за разположени спортни площадки и места за отдих. Покривът е обезопасен като при борда са изградени кашпи за ниска растителност.

 

V.Обемно - пространствено решение

Плановото решение на сградата е напълно съобразено със съществуващите сгради в близост. То представлява строга структура от ортогонални форми. Цели се нов прочит на панелното строителство. Въведени са специфични елементи подчертаващи жилищната структура, както и нейните начало и край. Сградата е разделена на два „П-образни“ обема, които се преплитат един в друг. На партерно ниво и на първи етаж са направени отвори, съобразени с пешеходните потоци, които да позволяват свободното им движение. Обемът разположен в северозападния край на имота е с едностранно разположение на жилищата, като така се създава буферна стена за шума идващ от ЖП линията и булеварда. Характерна за сградата е шахматната структура на фасадата. Тя е изградена от бели кубчета от перфорирана ламарина към всяка тераса. Целта им е да прикрият външните климатични тела и да дадат на обитателите допълнително складово пространство.

 

VI.Конструктивно решение и материали

Използвана е безгредова стоманобетонова конструкция с подпорно разстояние 540/540. Сградата е облицована със сиви HPL панели, тъй като се наблюдава приложението им в околните сгради. За да се наруши монотонността на сивия цвят е използвана бяла перфорирана ламарина за характерните кубчета по фасадата, както и богато озеленяване на борда на покрива.

Автор


Ганчо Иванов Ганчев