iTALK

Биляна Асенова, Anhalt University of Applied Science, Анхалт


за проекта


Начинът, по който общуваме се е променил драстично в последните две десетилетия - прекарваме все повече време в онлайн комуникация, често за сметка на общуването лице-в-лице. Тази промяна има директен ефект върху пространствата. Възникват нови типологии (коуъркинг пространства), а някои от старите изчезват (телефонните централи). Също така все по-често се наблюдава смесване на отделни допреди функции в една, създавайки пространства, които са едновремено кафене, библиотека, магазин и офис. Още по-интересни са промените, които възникват в обществените пространства. Промяната в начина на общуване оказва въздействие върху границите между лично и публично пространсто. От една страна хората имат достъп до публичното пространство навсякъде, извършвайки дейности, нехарактерни за средата, в която се намират. Например, човек може да дискутира книга с голяма група хора от спалнята си. От друга страна публичното протранство като място, където се учим да общуваме с другите, се променя като става по-фрагментирано и отчуждено. Тъканта му е нарушена от множество трудно пробиваеми капсули, които носим със себе си като преносима лична територия. Това води до промяна на усещането за лично пространство на всеки човек и респективно до промяна на поведението на хората в обществените пространства.
‘iTALK’ подобрява общуването. Това е място без йерархия, което позволява смесване на отделните компоненти на града такъв, какъвто го познаваме. Това, което е необходимо, за да си част от ‘iTALK’ е да притежаваш една жилищна единица, било то и само спалня. Останалите функции на дома са разпръснати в сградата. От друга страна човек може да определи сам комфортните граници на личното си пространство, например, притежавайки четиристаен апартамент като все още е част от този тип сплотено съжителтво. Чрез второстепенни вертикални ядра обитателите имат лесен достъп до всяко едно от споделените пространства като по този начин се създават много възможности за спонтанна интеракция. Така например, Мария може да е наела една жилищна единица от 6м2 и да има достъп до 7 дневни, 4 споделени кухни, библиотека, тренировъчна зала, коуъркинг пространство, детски център и т.н.
iTALK се намира в мегаполиса Ню Йорк, където директната спонтанна комуникация е рядкост. Първите две нива са с комерсиална функция. Следва ‘клубен’ етаж, който служи като буферна зона между обществената и жилищната част, която от своя страна, се състои от три типови етажа, разпределени в огледални или ротирани варианти в горните нива. В ‘iTALK’ са представени и нови комуникационни единици под формата на споделени градини, които провокират различни типове общуване.
Сградата е с проста фасада и познат облик, а целта е да се създаде микрокосмична атмосфера във вътрешната част. Конструкцията е стоманена, със стоманобетонни ядра. Поради вертикалните градини общата височина на плочата е с големи размери. По тази причина за фасаден материал е избран огледален матов алуминий с цел привидно да се намали дебелината на плочата.
Архитектурният проект е резултат от проучване на темата “Изчезването на директното общуване”. Първият абзац е част от размишленията в това проучване.

Автор


Биляна Асенова

Университет: Anhalt University of Applied Science

Специалност: Архитектура

Година на обучение: Година на завършване: 2015