Проект 62: СТАДИОН „БЪЛГАРСКА АРМИЯ“

., УАСГ, София


за проекта


ОТ БУТАФОРНИЯ КЪМ ИСКРЕННИЯ ПОДХОД

Типичният стадион  е с единно обемно-пространствено решение, вдъхващо монументалност  и единствено. Това единство е в разрез с функцията на самата сграда,тъй като тя е разделена в повечето случаи на 4 сектора, всеки от които с отделен вход и отделен контрол на достъп. Получава се така, че имаме 4 сгради, които претендират, че са една, има  несъответсвие между обемно- пространственото решение и функцията  на сградата. Следвайки тази  логика, новопроектирания стадион в парк „Борисова градина“ е разделен на 4 сектора,както функционално, така и обемно-пространствено.Разделяйки стадиона на 4 отделни трибуни се  оформят пространстранствени паузи между самите трибуни и околната среда, отркиват се гледки, както от стадиона към парка , така и от парка към стадиона.

 

КОНЦЕПЦИЯ

OT “ЗАТВОРЕН“ КЪМ „ОТВОРЕН СТАДИОН“ Типичният стадион е затворен стадион, бих казал интровертен, в повечето случаи разположен в силно застроена градска среда( Santiago Bernabeu, San Memez и тн.) .Наличието на парк обече променя коренно нещата, както е със стадиона Matmut Atlantique( Herzog & de Meuron) или Олимпийския стадион Токио ( Кенго Кума). Когато едно такова съоръжение е разположено в паркова среда, то трябва да бъде отворено към нея, да има отношение, да я приема ,а не да се отцепва от нея.Следвайки тази логика, всички обслужващи помещения са изтеглени под трибуните  на стадиона, а комуникацията е  по периферията,  което осигурява една непрекъсната гледка към парка, по пътя към трибуните, превръщайки го  в стадион от „отворен тип“

 

ОT  “СТАТИЧЕН“ КЪМ „ДИНАМИЧЕН“ СТАДИОН Нека за секунда възприемем стадиона, като една сцена на която се изнасят представления.

Фасадната обвивка  играе ролята на завеса,която бива разкъсана  от същността на представлението,което се изнася на сцената, а именно футбол, динамичен агресивен. Стадионът  се превръща от една монотонна сграда с единна обвивка в модерно, агресивно,спортно съоръжение, съоръжение с  характер и душа, отразяващо в пълна степен духа и страстта на футболната игра.

 

 Имота се намира в парк „Борисова  градина“ и е с големина  от 63 975 м2. В сегашното си  състояние имота е разделен условно на две функционални зони :

-зона за официални срещи

-тренировъчна зона с тренировъчни игрища

Основавайки се на одобрения ПУП за парк „Борисовата градина“ на „Ковачев Архитекти“ паркинг за посетители в границите на имота не се предвижда (ПУП-а беше одобрен по времето на проектиране на проектасепетмври 2017-януари2018). УЕФА няма изикване за паркинг на посетители.

ФУНКЦИЯ

Стадиононът е разделен на 4 нива, 1 служебно и 3 достъпни за зрители.

Паркингът за служители и спортисти на на сутеренното служебно ниво

KОНСТРУКЦИЯ Конструкцията на сградата е скелетна, смесена ,стоманена и стоманобетонна На ниво -1 конструкцията на сградата е изцяло стоманобетонна скелетна  с фундаментна плоча . Надземните нива са със смесена конструктивна система от  стоманобетонни колони, стоманени греди.Подовата конструкция е от LT ламарина със замонолитващ бетонен слой . Трибуните са изградени  от готови стоманобетонни елементи. Козирката е  конзолна прътова  греда.

ФАСАДНА ОБВИВКА Триъгълни  равнини с метални тръби с  кръгло кухо сечение  r=30cм  по контура, за тях е монтирана скара от водачи на които е монтирана   гофрирана ,перфорирана ламарина с размери 8м на 6 м.


Автор


Валентин Митков Веселинов