Проект 65: NON-STOP STATION Harbin, CHINA

., Bartlett School of Architecture, UCL (МА) и The University of Manchester (BA), .


за проекта


1 Градът
Разположен в най-северната провинция на Китай в град Харбин, проектът създава нова централна гара за град Харбин. Харбин е столицата на Хейлонгджиян, най-северната провинция на Китай. Градът нараства в края на 19-ти век с притока на руски инженери, които изграждат източната част на Транссибирската железопътна линия. Харбин в известен като градът с най-дълга и с тудена з има в К итай, поради разположението си в най-северната част на територията на Китай. Днес градът е политически, икономически, културен, финансов и технолгичен център на провинцията Хейлонгджиян, Китай, където важни транспортни линии се събират като например Harbin- Dalian Railway, Harbin-Manchuria Railway and Harbin-Lafa Railway. Населението на града наброява около 10 милиона души. Вземайки под внимание историческото, социално и териаториално значение на града, проектът развива визия за трансофрмация на централната гара в Харбин.
 
2 Гарата
Настоящата гара в Харбин-урбанистична бариера за града Териториален Обсег на проекта Гарата на Харбин- Harbin Railway Station- е обектът на трансформация на този проект. Разположена в сърцето на Harbin, сградата е изключително важна точка, където множество инфраструктурни слоеве се срещат, както на локално (градско) ниво, така и на междуградско и международно ниво. Въпреки че гарата свързва множество линии и локации на Китай, сегашното и архитектурно и урбанистичното решение я превъщат в бариера за града, разпокъсвайки града на три автономни зони, където връзката между тях е изключително затруднена. Проектът цели не само да обедини урбанистично и инфраструктурно града, но и даде нова градска визия, придавайки монументално значение на гарата и акцентирайки на нейното културно и историческо наследство.
 
3 Tрансформация на гарата в Харбин
Вземайки под внимание гарата като портал за Харбин, архитектурно-урбанистичното проектиране подсилва връзката между този транспортен “nexus” и главните инфраструктурни слоеве на града, за да създаде по-функционална гара от сегашната. Проектът взема под внимание мерки, така че да се предотврати проблема от задръстванията в града, за да осигури много по-добри транспортни връзки към заобикалящите зони, същевременно създавайки по-добър градски образ.
Новото проектно предложение отразява цялостното позициониране на гарата като железопътен пътнически-транспортен център в сърцето на града и цялостно използва съществуващите площи по най-благоприятен начин, така че да създаде нов градски център и да повиши образа на града чрез това ново стратегическо планиране. Новата гара и градския район около нея се превръщат в „място“ само по себе си. Гарата става новата „входна врата“ на града, енкапсулирайки духа на пътуване и осигурявайки връзки към близките градски площади, центъра на града, подземните паркинги и зоните за отдих.
Проектът по иновативен начин инкорпорира фасадата на историческата гара в новото проектно предложение, ситуирайки я хоризонтално в обширното публично пространство- вход на новата гара, където тя се превърща в своеобразно интериорно публично пространство, където пътниците могат да прекарват време между пътуванията, a и не само. Множеството детайли и вдлъбвания на фасадата се превърщат в неповторимо място за отдих, което хората могат да използват по иновативен начин, спомняйки си за архитектурното и културно минало .
Проектното предложение създава нова гара за Харбин, която да функционира на международно, национално и регионално ниво, позволявайки на пътниците лесно да се предвижват между градовете. Предвиждайки един утилитарен транспортен „пейзаж“ от разнообразни фунции, които са разположени, така че да създадат една оживена гара, включвайки амалгама от пространства - офиси, зелени зони и простраснтва, паркинги, зони за отдих и др., урбанистичният план представлява симбиоза между транспортни и архитектурни слоеве. Гарата се разширява, за да стане „transfer machine”, включвайки целия транспортен спектър, отговарящ на сегашните и бъдещите потребности на Харбин.

Автор


Mария Бадева