Проект 68: Детска градина, кв. Манастирски ливади-изток, гр. София

., УАСГ, София


за проекта


Основна цел на проекта е изграждането на оптимална детска жизнена среда за обитаване, която да стимулира индивидуалното развитие на децата, да създава предизвикателства и да надгражда въображението им, да ги развива като активни и пълноценни членове на обществото.

За постигането на тази цел са приложени някои от основните правила на най-добрите образователни системи според класацията PISA (Международна програма за оценка на ученици), съчетани със законовите изисквания за изграждането на детски заведения в България.

Разгледан е и проблема с местата в детските градини в София, което доведе до избора на терен.

Ситуацията се намира в кв. Манастирски ливади – изток и граничи с бъдещ парк.

Ситуирането на сградата в северозападната част на терена позволява  добро южно изложение на всички групи, както и преливане  и  връзка  на  основните функционални зони с богато озеленена паркова среда.

Използването на атриумната схема при изграждането на обемно-пространствената композиция позволява  организирането на функционалните зони около една обща зона – атриум. Освен входно пространство и разпределяне на функциите,  в него са включени множество игри и забавления.  Предназначен е да се използва при лоши атмосферни условия. Може да се използва от всички групи едновременно, което дава предпоставка за социализиране на децата във всички възрастови групи.

Предвиждам наличието на ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАБИНЕТИ за активни  и пасивни занимания със специалисти, при което ще се увеличи и екипа за работа с децата - кабинети за изучаване на езици, логопед,пеене, работа с глина, рисуване, конструиране, моделиране. Един от тези кабинети е и кабинет за ПСИХОМОТОРИКА.

"Психомоторика" е метод за подкрепа на детското развитие, превенция и терапия, който има за цел да подпомогне психологическото съзряване на детето, свързан е с развитието в ранното детство и интегрира невромоторно, сензомоторно, психомоторно и социомоторно развитие.

Методът има холистичен (цялостен) поглед върху детето (тяло и ум) и работи през разгадаване на психичния му свят.

Детската градина се състои от 7 градински и 1 яслена група за общо 195 деца. Има един главен вход от север, отделен вход за яслената група, вход за зареждане на кухня и отделен вход за изолационното помещение.  Състои се от два етажа. През главния вход се влиза във входно предверие, което води до администрацията или атриума. От атриума  се стига до групите, физкултурния салон, залата за Психомоторика и се осъществява вертикалната комуникация за втория етаж. 

Групите на първия етаж имат директен излаз към двора. На втория етаж  има 4 групи, директорски кабинет, методичен кабинет и останалите обучителни зали.  На всеки две групи има общо предверие, което служи за изчакване на родителите. От него се влиза към гардероб-филтър, който има непосредствена връзка с тоалетните и занималните. Занималнята и спалнята са  обединени в едно общо помещение.

Леглата са тип стифиращи като децата сами ги изваждат и прибират, когато е необходимо. По този начин се учат  на дисциплина и сами да се обслужват от малки.  Също така се освобождава по-голяма площ в занималнята за игри.

Конструкцията на сградата е стоманобетонна скелетна конструкция. Покривната конструкция на атриума е тип Шпренгел конструкция, която представлява дървени слепени греди със стоманени възли и обтегачи.

В интериор и екстериор е наблегнато на използването на естествени материали и непосредствената връзка между вътрешните пространства  и  околната  среда,  като  по  този  начин  природата  присъства  максимално  в  ежедневието на децата.


Автор


Габриела Панайотова