Проект 69: ЖИЛИЩНА ГРУПА СЪС СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ- ГР.ВАРНА

., ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна


за проекта


 1. Съдържание и анализ на проекта.

Представената дипломна работа е на тема  ЖИЛИЩНА ГРУПА СЪС СМЕСЕНА ФУНКЦИЯ- ГР.ВАРНА, община Варна, област Варна. Избраният терен се намира между улиците :“Д-р Пискюлиев“, „Парижка комуна“, „Никола  Даскалов“ и „Никола Кънев“ в гр. Варна. Теренът има разработен ПУП и според ОУП на гр. Варна и неговите правила и нормативи за устройство и застрояване, имотът попада в устройствена зона СМФ.

Дипломният проект представя детайлна разработка на четири типа жилищни сгради, а именно:

 • Градоустройствено решение;
 • Четири групи многофамилни жилищни сгради.
 1. Цели на проекта

            При разработването на дипломния проект приоритетно са поставени и съответно постигнати  няколко цели :

 • да се създаде жилищна структура със смесена функция, която да е съобразена с динамиката на съвременния начин на живот;
 • да запази в максимална степен непосредствения контакт с природата;
 • да се осигури многообразие на жилищните единици и контекстуална принадлежност към средата;
 • да се постигне характерен архитектурен образ, съответстващ на социалния статус на обитателите.  
 • да се представят проектни решения на разнообразни жилищни форми с различно обемно- пространствено и фасадно решение.
 1. Градоустройствено решение

Местоположението обхваща едно от представителните места в града, само на 350м. от Катедрален храм "Успение Богородично”, Варна.

Теренът има редица предимства, които са важен фактор при избора на жилище:

 • Разположен на изключително комуникативно място, граничещ с търговска улица „Д-р Пискюлиев”.
 • Осигурен е лесен достъп за автомобили и пешеходци до централната част на град Варна. 
 • В непосредствена близост се намират учебни и детски заведения, заведения за хранене и други видове обществено обслужване.

Градоустройственото решение е съобразено с предвижданията на ОУП на община Варна за зоната:

 • Максимална плътност на застрояване – 70%;
 • Максимален Кинт – 4;
 • Минимално озеленена площ – 10%.

Постигнатите градоустройствени показатели са:

 • плътност на застрояване – 36%;
 • Кинт – 1,92;
 • озеленена площ – 41%.

        Това решение представя един новаторски поглед към гъсто застроените централни градски части.

          Паркирането е решено с подземен паркинг с 139 паркоместа, където са разположени и избените, техническите и складови помещения. Обособени са и места за зареждане на търговските площи на партерните нива. Достъпът до паркинга се осъществява посредством 3 рампи, от ул. „Парижка Комуна”, ул. „Никола Даскалов” и ул. „Никола Кънев”.

 1. Функционално зониране и архитектурно-пространствена композиция

Дипломната разработка представя различни типове много-фамилни жилищни сгради, отразяващи съвременните тенденции в жилищната архитектура. Избраната тема е актуална и отговаря на засиления интерес жилищни комплекси с вътрешно парково пространство и периферно озеленяване. По този начин обитаването остава защитено от шумовото и прахово замърсяване от трафика на големия град.

              Сградите са разделени функционално на обществена и жилищна част– обществените функции са разположени на партерно ниво, а жилищната част е разположена на следващите пет етажа. Партерните нива на четирите секции в източната част на имота са решени с търговски площи, а на трите секции от запад - с административни помещения.

При многофамилните жилищни сгради родителските спални са от традиционен тип,  с минимални размери и икономия на пространство, докато дневните са решени по-богато, с по-просторни помещения. Дневната зона е изявена като главен композиционен елемент, в който е концентрирано функционалното богатство на жилището. Тя е максимално остъклена и контактува с околното пространство. Детските стаи осигуряват в пълна степен възможностите за извършаване дневните функции – игра, подготовка за училище и отдих. Проектирани са:

•           Студия – 4бр.

•           Ателиета – 10бр.

•           Двустайни апартаменти- 42бр.

•           Тристайни апартаменти- 45бр.

•           Мезонети – 12бр.

Общо: 113бр. жилища

        В изграждането на архитектурния образ на сградите е търсен минималистичния стил на оформяне на фасадите, с плоски покриви и пластична обемна композиция. Преобладават вертикалните прозорци със засенчващи елементи – едно добро енергоефективно решение. Съчетаването на фасадните материали като HPL панели, стъкло и алуминиева (Etalbond) обшивка е доказано и естетически издържано решение.


Автор


Ачилия Руфат