Проект 70: Сграда А38

., Нов Български Университет, София


за проекта


Сградата А38 се намира в сърцето на град София и е в непосредствена близост до историческата част на града, между емблематичните улици ''Алабин'', ''Позитано, ''Цар Калоян'' и улица ''Леге''.

Районът е от важно историческо и обществено значение, тъй като в парка пред хотел ''Рила'' е позиционирана южната кула на ''Улпия Сердика''.

Концепцията на проекта е създаване на обединено обществено пространство, с пряк  достъп до археологическите находки, които следва да бъдат експонирани. Визията включва откриване на археологическите ценности по диагоналната линия на  пешеходна връзка  между улица '' Позитано, и улица'' Алабин'', проектиране на форум и развиване на парковото пространство и кътове за отдих към него.

Програмата предвижда изгражане на нова сграда, сключена със сгради паметници на културата на улица ''Леге''. Фукнцията й е обеществена с обединени работни и рекреационни пространства. На партерно ниво от към улица ''Алабин'' се осъществява достъп до информационен и културен център, ситуиран на ниво сутерен.

При моделирането на облика е обърнато внимание на растера на фасадните фронтове, следващи сградите по улица ''Леге'' и улица ''Алабин''. Обществената сграда се отличава от регулярната затройка по основния фасаден материал - стълко и метал, и по скелетната си контрукция.

Акцентът е в уникалните корнизите, взаимствани от калканните сгради и тяхното продължение по протежението на ново проектираната сграда. Кота корниз е 19,15м при северната страна и 17,20 м при южната част. Покривното просранство е решено като покрив-градина, с гледка към експонираните останки от Улпия Сердика и планина Витоша.

Обликът на обществената сграда се среми да бъде в унисон с природата, историческия контекст и да е съобразена с човешкия мащаб.

Автор


Мартина Арсова и Светла Върбанова