Проект 71: КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР БАЛЕАЛ

., УАСГ, София


за проекта


            Балеал едно малко градче разположено по крайбрежието в Португалия. Това място е характерно предимно със своя туризъм и благоприятната си среда за сърфиране. Културният център е разположен във най-вътрешната част на града, която е най-пряк контакт с морето, което е прекрасна възможност и създава невероятната атмосфера за творчество.

Функция

         Структура

Комплекса се разделя на две части: сграда театър, където са разположени няколко зали, и хотелска част, която е предвидена за творци, пожелали да отседнат.

         Достъп

Основният автомобилен достъп се осигурява посредством път, който навлиза в комплекса. Достъпът до основната сграда се осъщестявява на ниво паркинг (подземно ниво), а до хотелската част посредством мост.

Пешеходния достъп до основната сграда се осъщесвява посредством пътека, която осигурява достъп на посетителите на основното ниво.

            Театър

            Сградата на театъра е изградена на три нива. Посредством приземното ниво на кота +0,00 се осигурява достъпа до главното фоайе, залата и няколко допълнитлени анекси като тренировъчна зала, гардероб, кафе, склад, и санитарни възли. Във фоайето, както и на двете тераси (от север и от юг) са предвидени за временни и постоянни експозиции. Залата е проектирана с 350 седящи места. Близо да входа са предвидени места за хора със затруднения. В близост до входовете е разположено апаратното помещение към залата.

            На горно ниво са разположени няколко тренировъчни зали, склад и управителски офис.

            На подземно ниво е разположен паркинг за 25 места, гримьорни, служебни входове за артисти, както и складови и технически помещения.

            Връзката между нивата се осъществява чрез стълба с асансьори в северния и южния край на сградата.

            Сградата на театъра е с много обрана функция с оглед особеностите на терена. Част от местата за паркиране за изнесени от комплекса на сателитен паркинг в началото на градчето. Относно съблекалните за тренировъчните зали е възможно да използват гримьорните. Голяма част от посещенията се превиждат да бъдат от хотелската част и се предполага, че трениращите идват подготвени.

            Хотелска част

            Състои се от административна сграда, хотелски единици, пракинг, и кула(акцента на комплекса).

            Административната сграда включва рецепция, офис, кафе и на долния етаж със страхотна гледка към морето – ресторант с кухня.

Хотела се състои от 11 хотелски едници, девет от които са на две нива (приземно и подземно) и две са предвидени за хора с ограничена подвижност (едно ниво).

Материали

         Предвидени са материали, които са устойчиви и дълготрайни, както и лесни за почистване и поддръжка. Редица мерки са предвидени за енергоефективност: обработка на сивата вода при тоалетните, събиране и използване на дъждвоните води,  поставяне на отразяващо слънчевото лъчение стъкло, използването на енергоспестяващо осветление. Освен това при подпорите на моста са предвидени устройства, които са произвеждат ток за част от нуждите на комплекса.

Автор


Вероника Василева