Спортно тренировъчна зала НСА

Симона Чакърова, Университет по архитектура строителство и геодезия, София


за проекта


Проектът е разработван по време на 3 курс към дисциплината „Архитектурни конструкции“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Представлява спортно-тренировъчна зала към Национална спортна академия град София.

Сградата е ситуирана в непосредствена близост до ректората, общежитията и стола на академията. Предназначена е както за организиране на спортни събития към университета, така и за ползване от студентите през свободното им време.

Залата разполага с две нива, като подходът към нея е от едно междинно ниво. На приземния етаж се намират спортното игрище и складовете за ободрудването му, съблекални за 2 отбора, съответно с 2 офиса за ръководителите на отборите, лекарски кабинет с чакалня и манипулационна, офис за охраната и зона за технически помещения. На горното ниво се намират трибуните за наблюдателите, кафене със съответните обслужващи помещения към него, магазин за спортни пособия и санитарно-хигиенни звена за посетители и служителите.

Основната идея за архитектурното оформление е да се обособят три обема. Най-големият е този, в който се намира самото игрище, като използваната конструкция е пространствена и позволява премостване на голямо разстояние и осигурява необходимата височина. Тя остава видима в интериора. Вторият обем е този, в който са поместени обслужващите помещения и зоната, достъпна за посетители. Като трети обем е обособен самият вход към спортната зала, като той се намира на междинно ниво.

Важна роля при архитектурното оформление играят фасадните панели, които правят сградата уникална. Те са перфорирани, като самата перфорация напомня на силуетите на представители на различни видове спорт – волейбол, баскетбол и други. Друг основен елемент са хоризонталните ламели, които играят роля, както при слънцезащитата на сградата, така и при оформлението на външния и облик. Като покривно покритие е използвана LT-ламарина с ламели, които преминават в източна фасада.

Проектът на сградата е участвал в годишния архитектурен конкурс на Баумит за студентски проект на тема „Зална сграда“ и беше сред 6-е номинирани за стипендия.

Автор


Симона Чакърова

Университет: Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност: Архитектура

Година на обучение: 4-а