Проект 72: Летищен комплекс Badgerys Creek

., УАСГ, София


за проекта


Достъп

Основният автомобилен достъп се осигурява посредством път, който обикаля еднопосочно около комуникационния хъб. Той се развива на две нива. Горното ниво осигурява достъпа за заминаващите пътници. Долното за пристигащите пътници.

Посредством кръгово движение се осигурява достъп до комуникационния хъб, в който се помества паркинг на четири нива с 3200 паркоместа. Осигурен е достъп до комплекса с метро. Спирката на метрото е в хъба. В централаната част е разположена и РВД кулата ,която служи за верикален акцент на цялата композииця.

            Централна приемно-изпращаща част

Темриналът се състои основно от три звена: Централен комуникационен хъб, приемна/изпращаща зона и две крила. Двете крила са разположени симетрично спрямо комуникационния хъб.

Тази централна част се развива на три основни нива: ниво заинаващи, ниво пристигащи и обслужващо ниво.  

На кота +10,00 е поместен салона за заминаващи. Постъпването в него се осъществява от същото ниво на пътя и от междинно +5,00 ниво, до където достигат топлите връзки от Комуникционният хъб. Освен това чрез вертикални комуникации се осъществява връзката с долното ниво заминаващи на кота +0,00.

На кота +10,00 са разположени чек-ин гишето за куфари (отделно за животни и извънгабаритни товари), self-check in гишета, информационни пунктове, места за продажба на билети, стаи за майки с деца и т.н. От двете страни се осъществява връзката с двете крила, където се реализира зоната на проверка и контрол на пътника.

На кота +0,00 се разполага салона за пристигащи, зона за вертикално пренасяне на багажа и стерилен коридор за трансфер. В салона за пристигащи са разположени гишето за наемане на кола под наем, зона информация, санитарни възли, места за сядане и търгвоска част.

На кота -6,00 се разполага обслужващия етаж, където е разположена обработката на багажа.

 

 

 

            Крила

            Крилата следват схемата на трите зони, разположени на три етажа. На кота +10,00 е разположена зона проверка, която осигурява  непосредствената връзка с централната част. Там за разположени последвателно зона проверка за сигурност (рентген), паспортен контрол и митници. След преминаване на проверка пътника постъпва в т.нар. стерилна зона, където по перфирията за разположнеи 34 гейта на крило.

            Съответно на ниво пристигащи (кота +0,00) са разположени зона на гейт по периферията, търговска и служебна зона в средата и зона контрол при връзката с централната част. Трансферът се осъществява странично спрямо зона проверка.

            На кота -6,00 се поместват всички обслужващи помещения и комуникационни връзки между пероните.

            Освен основния пътникопоток е осигурен зона за ВИП пътници. Тя се разполага в края на крилото.

ДАННИ:

            Капацитет на обслужване: 18 700 души/за час пик

            Централен комуникационен хъб:

                        ЗП: 119 540 м2

                        РЗП: 478 160м2

            Сграда терминал:

                        ЗП: 666 050м2

                        РЗП: 1 996 600м2

 

Материали

         Предвидени са материали, които са устойчиви и дълготрайни, както и лесни за почистване и поддръжка. Относно интериора са подбрани материали, които осигуряват приятна и спокойна атмосфера на пътниците. Редица мерки са предвидени за енергоефективност: обработка на сивата вода при тоалетните, събиране и използване на дъждвоните води,  поставяне на отразяващо слънчевото лъчение стъкло, използването на енергоспестяващо осветление и внедряването на методи за т. нар. „зелено летище“.

Летищен комплекс Badgerys Creek има за цел

да бъде бъдещото на Сидни.


Автор


Вероника Василева