Проект 73: Преобразяване на незастроен терен в квартал Куинс, в Ню Йорк, САЩ

., УАСГ, София


за проекта


Целта на проекта е да се преобрази незастроен терен в квартал Куинс, в Ню Йорк, САЩ. чрез създаването на сграда, от типа на добре познатите на Ню Йорк, субсидирани жилища. Локацията на парцела се намира южно от моста Куинсбридж, с изглед към брега на река Ийстривър. На отсрещния бряг лежи островът Рузвелд и емблематичният квартал Манхатън.

Чрез въвеждането на иновативни структурни от слепена дървесина, които олицетворяват идеята за здравословна и природосъобразна среда, мястото се превръща в жизнен, авангарден модел за бъдещето градско развитие.

Жилищният комплекс включва още спортно-оздравителен център и детска градина, като през цялото време, в проекта се изявяват изборът на строителни материали и взаимовръзката между вътрешните пространства и външниата среда, които определят в дългосрочен план как сградите влияят на здравето на техните обитатели.  

Предложението представя различните възможности на конструктивната система : премостват се големи подпорни разстояния при плувния басейн и спортната зала и значително по-малки при жилищните части.

Компоненти

Жилищната част е основният компонент на сградата, съставен от отделни клетъчни единици. Апартаментите са образувани от типизирани дървени панели.

Спортно-оздравителеният център би се ползвал както от обитателите на сградата, така и от всички жители на квартала. Съоръжението включва широк ранг от зали за индивидуални и групови занимания, както и плувен басейн. В дизайна на спортните зали е важна връзката между интериора и прилежащия брегови фронт на реката Ийстривър.

Детската градина допълва жилищната част на проекта. Тя трябва да предоставя условия за обучението на 135 деца от двумесечна възраст до пет годишни. Социалните промени в начина на живот на американското семейство и покачващата се нужда от това и двамата родители да работят едновременно, правят ролята на детските градини и яслите в Америка от първостепенно значение за пълноценното развитие на децата в бъдеще.

Архитектурно наследство На мястото на парцела преди е съществувала фабриката за производство на теракот “New York architectural Ter­ra Cotta Works. Административната сграда към предприятието още същесвува и е със статут паметник на културата. Тя представлява уникална следа на едно от най-важните производства на теракот в Североизточна Америка и основен производител за Ню Йорк.  В проекта, сградата е част от детската градина- интересно и интригуващо място за игра. ­­­

Градския начин на живот: проекта поставя въпроса за новите възможности в развитието на градската среда. Каква е взаимовръзката между индивидуалния начин на живот и колективното съжителство? Как мащабните жилищни комплекси насърчават със своята архитектура чувството за общност? Каква е връзката между вътрешните и външните пространства, използването им и визуалните връзки? Как дневната светлина е включена във всяка единица? Какви са здравните проблеми, свързани с избора на материали? Как може да се използва дървесината и дървото, за да се създадат жилищни пространства? Апартаментите в този проект са смесица от малки единици за индивидуално или двойно настаняване и по-големи, семейни бази с повече от една спалня. Всички апартаменти са изложени на естествена светлина и предоставят отворени пространства с чист въздух.

Автор


Боян Стоянов