Проект 74: Национален музей на българското музикално и танцово изкуство

., УАСГ, София


за проекта


         Имотът се намира на мястото на бившата Мотописта в район с жилищни функции, но и все повече нови бизнес сгради. Съхранява се следата за Мотопистата и тя е използвана като отправна точка за развитието на решението.

         Създават се обемите на изложбените зали – 4 кубчета за фолклор, опера, симфонични изкуства и балет, и обемът на зрителната зала. За всяко изкуство – отделно изложбено пространство, като залата се явява акцент в композицията. Всеки обем представя различно състояние на изкуството и носи различно преживяване на посетителите.

 

         Фолклор

         Концепцията идва от традиционното българско хоро. Докато играят, всички танцуващи се хващат за ръце и хорото започва да се извива в кръг. Тази характерна форма се превръща в подход на публиката в изложбеното кубче, като прераства в спираловидна рампа, виеща се във височинаи отвеждаща посетителите до следващите изложбени нива. Фасадите са изцяло от матирано стъкло за прозрачност на спираловидното движение на „хорото“.

        

 

         Опера

         Концепцията идва от идеята за отваряне на изкуството към публиката, противоположно на затварянето му в сценичната кутия. Похвати:

         1. мобилни сцени, представящи различни сценарии и представления;

         2. премахване на портала. Публиката сама може да управлява в кое представление да участва;

         3. трибуните също са мобилни за пълна динамичност на преживяването.

 

         Симфония

         В този експозиционен куб посетителите влизат, за да се запознаят със симфоничните и инструментални изкуства. Основна е метафората за музикалната стълбица, редставена чрез постепенно изкачващите се 7 на брой рампи. След тази ритмична последователност те стигат до висящо кубче, окачено в средата на големия обем. В него се случват звукозаписни и прожекционни дейности. Хората могат да чуят или да създадат свое собствено музикално произведение. Отново матираната стъклена фасада дава прозрачност на изразните средства отвътре навън към целия комплекс.

 

         Балет

         Можем да различим 3 основни жанра в развитието на балета:

         1. исторически балет;

         2. класически балет;

         3. модерен балет.

         Оттам идва идеята за експонирането им – чрез издигане на различни платформи във височина – за всеки етап от развитието на балета.

        

         Зрителна зала

         Концепцията също е свързана с идеята за отваряне на изкуството към публиката и към града. Сцената е проектирана с отваряема задна сцена, което позволява изнасянето на сценичното действие навън към парка. Предвидени са мобилни сцени и трибуни, които да се монтират навън и по този начин целият парк да заживее като обществено пространство, свободно за улични артисти и всякакви представления наоткрито. Отварянето на залата към парка става чрез сгъваема стъклена фасада отново от матирано стъкло. Постига се ефектът на отварящи се завеси само че навън. Другият използван материал е дърво под формата на дъсчена обшивка и тънки линейни елементи по фасадата.

         Всички използвани материали са естествени и това дава усещането за природно място, свързано със средата и историята си и достъпно за всички.


Автор


Бояна Пейчева Димитрова